Dziecięce wchodzenie w interakcje społeczne za pomocą mediów cyfrowych – raport z badań