Materiały profilaktyczne

Jak wspierać uczniów po roku epidemii – raport dla Ministerstwa Edukacji i Nauki

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki eksperci z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przygotowali raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?”. To materiał oparty na wynikach badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021 roku. Celem tego raportu jest przedstawienie rekomendacji, które będą pomocne przy reagowaniu systemu edukacji na wyzwania związane z kondycją psychiczną dzieci i młodzieży wynikającą z przedłużającej się epidemii i potrzebę wsparcia wychowawców i rodziców w obszarze wychowania i profilaktyki. 

Przeprowadzone badania naukowe, działania praktyczne i opracowania eksperckie zrealizowane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) w całym okresie epidemii COVID-19 – od kwietnia 2020 do stycznia 2021 składają się na bogaty, różnorodny i unikalny zbiór źródeł, który stał się podstawą do sformułowania rekomendacji dla systemu edukacji.  

Raport jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa i na naszej stronie internetowej.

Broszura informacyjna „Jak zwiększyć skuteczność profilaktyki problemów młodzieży”

Jakie są poglądy i wybory młodzieży w kwestii alkoholu, pornografii i współżycia seksualnego? Ilu 14–15-latków ma myśli samobójcze lub bierze udział w bójkach, a ilu swój czas poświęca na hobby lub działania społeczne? Którzy dorośli są najważniejszymi przewodnikami w życiu młodych ludzi?


 Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w najnowszej Broszurze dostępnej online przedstawia najnowsze wyniki badań na próbie ponad 11 tys. osób przeprowadzonych w latach 2014-2017 dotyczące potencjału i problemów młodzieży. Okazuje się, że wbrew obiegowej opinii, przekazowi kultury masowej i massmediów, większość lub zdecydowana większość młodzieży nie pije alkoholu, nie korzysta z narkotyków, nie używa dopalaczy, nie pali papierosów, nie miała inicjacji seksualnej, nie była sprawcą cyberprzemocy, nie brała udziału w bójkach i nie miała myśli samobójczych. Większość młodzieży ma też zdrowe i mądre przekonania dotyczące korzystania z alkoholu, pornografii czy współżycia seksualnego. Około połowa młodzieży posiada i rozwija swoje pasje, należy do szkolnego lub pozaszkolnego koła zainteresowań oraz angażuje się społecznie na rzecz innych ludzi lub środowiska.

Broszura omawia wynikające z badań czynniki chroniące młodzież. Inwestycja w nie jest jedną z rekomendowanych przez Instytut strategii, zwanej zintegrowaną polityką młodzieżową. 

Materiał zawiera rekomendacje dotyczące zintegrowanego podejścia do czynników ryzyka i czynników chroniących w postaci strategii Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki. Mając dźwignię i punkt podparcia, można robić rzeczy niemożliwe, takie jak budowa piramid. W Polsce stoją przed nami ogromne wyzwania w dziedzinie profilaktyki, a dysponujemy nieproporcjonalnie małymi środkami, dlatego potrzebujemy działań kompleksowych, o potwierdzonej skuteczności, dających gwarancję maksymalnych efektów przy optymalnych kosztach. 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Wszystkich Państwa, którzy pragną uzyskać dodatkowych informacji lub zaproponowany kierunek badań zainteresował, zapraszamy do współpracy.

Broszura do pobrania pod tym linkiem: Jak zwiększyć skuteczność profilaktyki problemów młodzieży