Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie pracy z młodzieżą stanowi dla nas priorytet w obecnym czasie pandemii COVID-19. W czasie prowadzonych przez nas zajęć stosujemy zasady minimalizujące ryzyko zakażenia wirusem. Zapraszamy do odwiedzenia poniższych linków aby się z nimi zapoznać:

Uchwała

Zasady bezpieczeństwa COVID-19

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesłała pismo, w którym dziękuje specjalistom programu "Nawigacja w kryzysie" za podjęcie działań profilaktycznych, które mają na celu pomoc młodzieży w trudnym okresie izolacji. "Program nawigacja w kryzysie opracowany przez zespół ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, pod kierunkiem dr Szymona Grzelaka, wydaje się ważną i potrzebną próbą zajęcia się emocjami zarówno młodych ludzi, jak i rodziców, nauczycieli, którzy chcą towarzyszyć dzieciom w tej niełatwej sytuacji." - możemy przeczytać w piśmie przesłanym do fundacji.

 

Warto, by każdy rodzic starał się pomóc swojemu dziecku w wyrobieniu wewnętrznej siły i samoświadomości oraz odruchu wzywania pomocy, gdy samo nie daje sobie rady – można przeczytać w wywiadzie, którego udzielił prezes naszej fundacji dr Szymon Grzelak dla Katolickiej Agencji Informacyjnej

 

 

 

Program Nawigacja w kryzysie- Chroń siebie wspieraj innych powstał jako odpowiedź profilaktyczna ekspertów IPZIN i środowiska trenerów programu Archipelag Skarbów na potrzeby związane z trudną sytuacją młodzieży, rodziny, szkoły i społeczeństwa powstałą na skutek epidemii zmiany formy nauczania w szkołach i przymusowej izolacji społecznej.     

 

 

W najnowszym wydaniu Wprost (nr 2 (17) 22-28 maja 2020) w tekście Małgorzaty Fiejdasz-Kaczyńskiej zatytułowanym "Maturzyści z zamrażarki" można przeczytać nt. niepewnej sytuacji maturzystów. Na łamach tygodnika swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wpływu pandemii na stan psychiczny młodzieży podzielił się również prezes naszego Instytutu dr Szymon Grzelak.

 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło podziękowanie dla Instytut Profilaktyki Zintegrowanej za wykonanie badanie kondycji psychicznej młodzieży w czasie epidemii koronawirusa, w ramach programu „Akcja Nawigacja - chroń siebie, wspieraj innych”. "To bardzo cenne, że badanie zostało zrealizowane w sposób kompleksowy i dotyczyło także młodzieży i dzieci z niepełnosprawnościami, a ich problemy oraz odczucia zostały przedstawione w raporcie „Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej?” pisze Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

 

Prezes naszej fundacji udzielił obszernego wywiadu Tygodnikowi Przegląd

nt. badania dotyczącego tego, Jak młodzież radzi sobie w czasie epidemii.

Zapraszamy do zapoznania się z całym tekstem pod linkiem:
-> https://www.tygodnikprzeglad.pl/pokolenie-pandemii/  

 

 

 

Propozycja dla młodzieży, która chciałaby w twórczy sposób spędzić czas i odpocząć w dobrym klimacie. Program został napisany wg autorskiego scenariusza trenerów programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów.

Planujemy warsztaty sportowe, artystyczne, muzyczne, psychologiczne, taneczne; imprezy taneczne, kino pod chmurką, prywatna plaża, ogniskagry terenowe, elementy survivaluspotkania z ciekawymi ludźmi.

Ministerstwo Zdrowia doceniło raport "Młodzież w czasie epidemii" Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Badanie na grupie ponad 2 tys. respondentów zostało przeprowadzone w internecie w dniach 2-9 kwietnia. Wyniki sondażu posłużyły Instytutowi Profilaktyki Zintegrowanej do opracowania strategii wspierania młodzieży w czasie epidemii. Materiały mają pomóc rodzicom, nauczycielom i psychologom w lepszym rozumieniu przeżyć młodzieży w tym trudnym okresie. Raport z badania został przesłany do Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży, Konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, oraz jednostek podległych: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zobacz podziękowanie Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny

Jest już druga część raportu "Młodzież w czasie epidemii"!

Przejrzyj cały raport "Młodzież w czasie epidemii" IPZIN 2020 - Cz. I 
Przejrzyj cały raport "Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej?" IPZIN 2020 - Cz. II

Tutaj znajduje się Skrót RAPORTU, cz. II 

KOMUNIKAT MEDIALNY (kliknij poniżej, aby przeczytać całość)

Jedynacy i osoby niereligijne najtrudniej przeżywają sytuację epidemii

Brak spotkań z rówieśnikami to największa uciążliwość w okresie epidemii. Wskazuje ją 78% badanych. Na drugim miejscu pod tym względem -  przeciążenie materiałem szkolnym (63%). Tak wynika z raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej opracowanego na podstawie sondażu „Akcja Nawigacja – chroń siebie, wspieraj innych”.  

73% dziewcząt i 58% chłopców dzieliło się z rodzicami tym, jak przeżywa obecną sytuację związaną z epidemią. Aż 68% spośród tych nastolatków, którzy mieli takie rozmowy z rodzicami, ma poczucie, że zostali naprawdę wysłuchani i zrozumiani. 

Przejrzyj cały raport "Młodzież w czasie epidemii" IPZIN 2020 - Cz. I 
Przejrzyj cały raport "Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej?" IPZIN 2020 - Cz. II

W tym trudnym czasie lekarze ratują życie i zdrowie, a służby porządkowe pilnują naszego bezpieczeństwa. My, jako psychologowie i specjaliści pracujący z młodzieżą też widzimy ważny obszar, w którym nasza pomoc jest potrzebna w okresie pandemii i kwarantanny.

Naszą rolą jest troska o to, jak młodzi ludzie radzą sobie psychicznie z obecną sytuacją. „Zamknięci” w domu, odizolowani od spotkań z rówieśnikami, pozbawieni wielu możliwości, jakie niosło ich codzienne życie. Obciążeni intensywną edukacją przez Internet, niepewni co do egzaminów.   

Pomóż nam mądrze wspierać młodzież w podróży życia!

Bądź Ambasadorem naszego dzieła.

Zachęć rodzinę i przyjaciół do wpłaty 1% podatku lub do przekazania darowizny,
lub ustanowienia stałego przelewu na kwotę 5 lub 10 zł miesięcznie.

Dzisiejszy świat stwarza wiele zagrożeń, które uderzają w młode pokolenie. Rodzice i wychowawcy potrzebują wsparcia, aby skutecznie chronić młodzież. Potrzebne są działania oparte zarazem na wartościach i wiedzy naukowej, prowadzone przez ludzi z pasją i realizowane w sposób atrakcyjny dla współczesnej młodzieży.

W sumie ponad 1700 młodzieży, 600 rodziców i 800 nauczycieli uczestniczyło w programie Archipelag Skarbów, który był realizowany w 21 szkołach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Od czerwca 2019 Instytut Profilaktyki Zintegrowanej prowadził badania diagnostyczne wśród młodzieży, diagnozując zarówno problemy, z jakimi się zmaga, jak i jej pozytywny potencjał. Badaniami objęto ponad 1400 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Odbyły się także warsztaty dla 12 samorządów i środowisk lokalnych pt. „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki”.

Podsumowaniem działań była konferencja „Razem dla młodzieży. Profilaktyka zintegrowana jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe i problemy nastolatków w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym”.

Pakiet działań profilaktycznych we wszystkich powiatach Zagłębia Miedziowego był finansowany przez Fundację KGHM. Współorganizatorem konferencji było Miasto Legnica.

Po roku rzetelnej weryfikacji procedury mającej na celu dbanie o standardy i wysoką jakość realizacji programu Archipelag Skarbów, Zespół ds Rekomendacji i Oceny Programów (w składzie członków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii), wydał oświadczenie, którego treść prezentujemy Państwu poniżej. 
 
Z radością przyjęliśmy fakt, że dobra opinia, jaką od lat cieszy się program Archipelag Skarbów wśród rodziców i nauczycieli, znalazła swoje odzwierciedlenie także w oświadczeniu Zespołu.
 
Odnalezienie prawdziwej miłości czy szczęścia w życiu osobistym to także marzenia młodzieży tzw. trudnej, zagrożonej wykluczeniem i demoralizacją. Również do tej grupy młodzieży zaczęliśmy kierować nasze działania, realizując program Archipelag Skarbów w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Działania te były poprzedzone badaniami naukowymi przeprowadzonymi w MOS-ach, dzięki którym trenerzy programu mogli lepiej dostosować treści i metodykę do odbiorców.
 
Wychowankowie MOS-ów i MOW-ów, w których odbył się program, odbierają jego treści bardzo pozytywnie, wykazując duże zainteresowanie i aktywność podczas zajęć. 
 
W ubiegłym roku szkolnym (2018/2019) zostało przeprowadzonych 6 realizacji programu (w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w 4. województwach), a średnia ocena młodzieży wyniosła 5,25 (w skali od 1 do 6). W bieżącym roku szkolnym odbywają się realizacje w kilkunastu ośrodkach (w tym w także w MOW-ach). 
 
Rozwijanie systemu działań profilaktycznych jest możliwe w ramach projektu realizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej i finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej realizuje wieloletni projekt z Funduszu Sprawiedliwości, w ramach którego przeprowadzanych jest wiele działań m.in. ewaluacja programu Archipelag Skarbów, wzmocnienie zawartości programu poprzez rewitalizację prezentacji multimedialnej, dostosowanie programu do grupy nastolatków zagrożonych demoralizacją, a także szkolenia doskonalące dla trenerów, liderów oraz całego środowiska skupionego wokół Archipelagu Skarbów. 

 

 

 

W dniach 28-29.10.2019 odbywa się w Kazimierzu Dolnym seminarium organizowane przez KBPN i PARPA podsumowujące 10 lat istnienia Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia. W 2008 roku prezes IPZIN, dr Szymon Grzelak, był (na prośbę PARPA), jednym z recenzentów projektu nowego Systemu rekomendacji. Recenzję swoją przedstawił rok przed wdrożeniem Systemu, podczas seminarium w Zamościu. Obecne seminarium w Kazimierzu Dolnym, to spotkanie, podczas którego liczne grono ekspertów, przedstawicieli urzędów zajmujących się profilaktyką, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz autorów i realizatorów programów rekomendowanych będzie podsumowywać 10 lat funkcjonowania Systemu rekomendacji. Wśród zaproszonych są także przedstawiciele IPZIN.

Z okazji tego wydarzenia dr Grzelak zebrał swoje przemyślenia w formie "niezależnego głosu" pt.: Czy potrzebna jest reforma Systemu rekomendacji i zasad działania Zespołu ds. rekomendacji? Wybrane tezy zawarte w tym tekście przedstawi on w trakcie panelu eksperckiego podsumowującego seminarium, który będzie dotyczył przyszłości profilaktyki opartej na naukowych podstawach.

 

Do pobrania: 

 

 

„Wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom młodzieży w gminach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej”

Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności LGOM, poprzez pomoc samorządowcom, nauczycielom, rodzicom i uczniom, w obszarze dotyczącym wspierania zdrowego i bezpiecznego rozwoju oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży

 

Zapraszamy do lektury raportu i ewentualnych zapytań oraz komentarzy dotyczących jego treści.

Raport powstał w wyniku działań prowadzonych w projekcie współfinansowanym z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach podzadania "Wdrożenie i rozbudowa modelowego systemu zapobiegania przestępczości poprzez upowszechnianie strategii 7 dźwigni skutecznej profilaktyki w samorządach i społecznościach lokalnych jako formy realizacji polityki rodzinnej i młodzieżowej" odbyły się szkolenia w szesnastu samorządach różnego szczebla z których wnioski i postulaty prezentujemy w poniższym raporcie.

Ściągnij raport końcowy w formacie PDF

Jakie są poglądy i wybory młodzieży w kwestii alkoholu, pornografii i współżycia seksualnego? Ilu 14–15-latków ma myśli samobójcze lub bierze udział w bójkach, a ilu swój czas poświęca na hobby lub działania społeczne? Którzy dorośli są najważniejszymi przewodnikami w życiu młodych ludzi?
 
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w najnowszej Broszurze dostępnej online przedstawia najnowsze wyniki badań na próbie ponad 11 tys. osób przeprowadzonych w latach 2014-2017 dotyczące potencjału i problemów młodzieży. Okazuje się, że wbrew obiegowej opinii, przekazowi kultury masowej i massmediów, większość lub zdecydowana większość młodzieży nie pije alkoholu, nie korzysta z narkotyków, nie używa dopalaczy, nie pali papierosów, nie miała inicjacji seksualnej, nie była sprawcą cyberprzemocy, nie brała udziału w bójkach i nie miała myśli samobójczych. Większość młodzieży ma też zdrowe i mądre przekonania dotyczące korzystania z alkoholu, pornografii czy współżycia seksualnego. Około połowa młodzieży posiada i rozwija swoje pasje, należy do szkolnego lub pozaszkolnego koła zainteresowań oraz angażuje się społecznie na rzecz innych ludzi lub środowiska. 
 

Z radością informujemy, że Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) zakończył realizację projektu związanego z punktem 17 NPZ 2016-2020 dotyczącym "Prowadzenia badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży". 

Pani wicepremier Beata Szydło podpisała stanowisko w sprawie młodzieży, małżeństwa i rodzicielstwa. Dokument rekomenduje wykorzystanie podejścia zintegrowanego w polityce rodzinnej i społecznej oraz docenia znaczenie strategii Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki.

  

 

Tutaj znajduje się pełny tekst stanowiska.  

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przygotował Deklarację „Młodzież u progu nowego stulecia Niepodległej” i zainicjował zbieranie pod nią podpisów.

Dokument ma pomóc w przekonywaniu osób mających wpływ na politykę społeczną i państwową, że troska o młodzież powinna stanowić jeden z jasno wskazanych priorytetów polityki rodzinnej oraz że efektywność działań na rzecz młodzieży wymaga podejścia zintegrowanego i ponadresortowego.  

 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła podczas posiedzenia we wtorek 13 lutego 2018 r. stanowisko w sprawie „Zintegrowanej polityki młodzieżowej” . Komisja postuluje m. in. włączenie zintegrowanej polityki młodzieżowej do polityki rodzinnej jako jednego z jej istotnych zadań (na poziomie całego rządu i poszczególnych resortów) oraz podjęcie zorganizowanej współpracy o charakterze międzyresortowym, która stawiałaby w centrum młodzież jako podmiot, a nie poszczególne problemy z nią związane.

 

 

W ramach odbywających się w Warszawie warsztatów: 4th European Youth Workshop (EYW) dwóch naszych trenerów prezentowało wyniki badań Instytutu, strategię 7 dźwigni i program Archipelag Skarbów® dla grupy młodych ludzi z całej Europy.

 

 

 

Naukowe podejście do profilaktyki zostało przedstawione 26 października 2017 r. na IV Kongresie Życia i Rodziny w Warszawie. Dorobkiem naukowym Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej podzielił się jeden z jego przedstawicieli. 

 

 

 

 

Konferencja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, której partnerem merytorycznym był Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, zgromadziła ponad 200 uczestników. Odbyła się ona 6 grudnia 2017 r. w Pałacu Prymasowskim.

 

 

 

 

 

Pragniemy podzielić się wielką radością, że zostało już wydane angielskieg wydanie naszej publikacji Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (w całości dostępne pod tym linkiem). Tytuł angielskiego wydania brzmi The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems.Publikacja została wydana przez nowo utworzony European Instititue for Integrated Prevention.

 

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z World Youth Alliance Europe zorganizował pierwszą samodzielną konferencję w Brukseli pod tytułem Youth - the future of the family and the society. Integrated prevention as a new, evidence based and cost-effective approach to prevention of youth problems and risk behaviors 

Po kliknięciu dalej - informacja po angielsku na temat naszej konferencji.

 

 

„Jak wyzwolić pozytywny potencjał młodzieży? Profilaktyka zintegrowana jako skuteczna odpowiedź na problemy współczesnych nastolatków” – nad takim tematem pochylali się uczestnicy konferencji, która odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa. Spotkanie było podsumowaniem działań krakowskiego oddziału Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Odbywało się ono pod patronatem honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Bogusława Kośmidera.

 

 

Konferencje dotyczące profilaktyki zintegrowanej odbywają się w różnych zakątkach nie tylko Polski, ale również i Europy. O jednej z nich poinformowana została m.in. Królowa Belgów, która z wykształcenia jest psychologiem i sprawy młodzieży są jej bliskie. Monarchini niestety nie mogła osobiście przybyć na tę konferencję,  jednak zapoznała się z nadesłanymi materiałami (The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems) z wielkim zainteresowaniem i poprzez swego osobistego Sekretarza skierowała życzenia sukcesów w godnej podziwu działalności obu fundacji: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej i European Institute for Integrated Prevention.

Poniżej fragment pisma od Królowej Belgów:
Her Majesty the Queen, who is strongly committed to youth problems, took note of your letter and the ineluded documents with kenn interest. The Queen wishes you every success with the admirable activities of both Foudations.

Kadra naszego Instytutu wystąpiła pierwszy raz w roli eksperta w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wykład Prezesa Instytutu, dr. Szymona Grzelaka był głównym wystąpieniem podczas konferencji "FAMILY FIRST? Dilemmas of the modern youth" organizowanej 4 grudnia 2017 r. przez węgierskiego europarlamentarzystę György Hölvényi i Konfederację Stowarzyszeń Rodzinnych z Basenu Karpackiego (KCSSZ).

Tematyka spotkania skupiona była wokół decyzji i wyzwań młodych ludzi w odniesieniu do planowania rodziny, a w szczególności w kontekście współpracy w tematach rodzinnych krajów V4 (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja).

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej otrzymał prośbę o współpracę z Etiopii w związku z zainteresowaniem naszymi badaniami nad młodzieżą oraz zintegrowanym podejściem do profilaktyki. Wizyta robocza prezesa instytutu, dr Szymona Grzelaka w Addis Abebie w d. 24-28 października 2017 r. była pierwszą okazją do zaprezentowania nowo wydanego tłumaczenia na angielski Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży pod tytułem Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems.

Podejście oparte na 7 dźwigniach skutecznej profilaktyki było niezwykle dobrze przyjęte przez profesjonalistów i liderów społecznych zajmujących się młodzieżą w Etiopii. Zapadła decyzja o realizacji badań etiopskiej młodzieży we współpracy między IPZIN, a badaczami w uniwersytetu w Addis Abebie.

Przeprowadzenie badań będzie wymagało przetłumaczenia kwestionariusza autorstwa IPZIN na cztery języki lokalne.

Według statystyk ponad trzy miliony Polaków ryzykownie i szkodliwie pije alkohol, a blisko milion spożywa go nałogowo. To oznacza, że dotychczasowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie spełnia swoich zadań. Z tego względu w Warszawie odbywał się Narodowy Kongres Trzeźwości, na którym dyskutowano nad projekt Narodowego Programu Trzeźwości. O swoje zdanie w tym temacie został poproszony m. in. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach mógł podzielić się dobrymi praktykami związanymi z propagowaniem abstynencji wśród młodzieży. Miało to miejsce podczas debaty panelowej pt. "Rola organizacji i wspólnot w działaniach profilaktycznych i promowaniu abstynencji oraz trzeźwości", gdzie wystąpił dr Szymon Grzelak

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało w 27 września Narodową Debatę o Rodzinie. Podczas spotkania jednym z prelegentów był dr Szymon Grzelak, który zwrócił główną uwagę na fakt, że młodzież powinna być jednym z priorytetów polityki rodzinnej. Postulował o współpracę w ramach strategii Fundacji Mamy i Taty: " Odbudowa Rodziny, powołania Rady do spraw Rodziny w Ministerstwie Rodziny. Zaproponował także podejście zintegrowane i siedem dźwigni skutecznej polityki młodzieżowej jako fundament polityki młodzieżowej w ramach polityki rodzinnej.

 

Tutaj znajdziesz link do wystąpienia

Dobry trener to ten, który nieustannie dokształca się. To z tego powodu realizatorzy programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” spotykają się zawsze na początku roku szkolnego, by w ciągu 3 dni chłonąć jak najwięcej wiedzy, którą będą dzielić się z uczestnikami warsztatów prowadzonych w ciągu najbliższych 10 miesięcy w całej Polsce. Tym razem grupa ponad 50 trenerów spotkała się w Józefowie nieopodal Warszawy. Cisza i spokój dalekiego zgiełku stolicy pozwoliły nie tylko skupić się na poszerzaniu wiedzy intelektualnej, ale także na chłonięciu czystego powietrza i nabraniu sił do całorocznej pracy z młodzieżą, ich rodzicami i nauczycielami.

 

Jesteśmy pełni wrażeń. Światowy Kongres Rodzin 2017, który odbywał się w Budapeszcie, był dużym wydarzeniem. A raczej było to aż kilka dużych, międzynarodowych spotkań jednocześnie, które promowały m. in. wychowanie oparte o model profilaktyki zintegrowanej. W spotkaniu brało udział wielu polityków, pracowników administracji rządowej i liderów organizacji rodzinnych z całego świata. W sumie ok. 1000 osób. A między nimi, wśród prelegentów znalazł się dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

 

 

 

„Kocham i wymagam – jak reagować na zagrożenia wśród dzieci i młodzieży?”- pod takim hasłem odbywała się konferencja naukowa zorganizowana przez Fundację Ostoja  przy współpracy i wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza w  ramach zadania publicznego „MĄDRZE KOCHAĆ – ODPOWIEDZIALNIE WYCHOWYWAĆ”.

 

 

 

Konferencja szkoleniowa „Młodzież - Rodzina - Szkoła – Samorząd” odbyła się w środę, 26 kwietnia w Zamościu. W programie spotkania mowa była m.in. siedmiu dźwigniach w oparciu o „Vademecum skutecznej profilaktyki młodzieży problemów młodzieży”. Nie zabrakło także czasu na wymianę doświadczeń z dotychczasowej współpracy ze szkołami i Miastem Zamość w ramach projektu „Archipelag Skarbów”.  

 

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie organizował w dn. 23-24 kwietnia 2017 r. VIII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. Jednym z prelegentów podczas dwudniowego spotkania był dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

 

 

 

 

Kilkuosobowa grupa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej gościła ostatnio w Paryżu na zaproszenie organizacji prorodzinnych pracujących z młodzieżą. W trakcie spotkań z liderami z różnych krajów (Francja, Kanada, Niemcy, Portugalia, Holandia, Rumunia, Ukraina, Luksemburg, Litwa), przedstawiony został program Archipelag Skarbów, wyniki badań nad polską młodzieżą oraz Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń.

Pobyt w Paryżu to nie jedyny tegoroczny zagraniczny wyjazd. W lutym reprezentacja IPZN w tym samym celu odwiedziła Petersburg, a jeszcze w marcu podobna wizyta ma się odbyć we Włoszech.

 

 

Już niedługo wybieramy się do Paryża! 12 marca w stolicy Francji organizujemy pierwszą zagraniczną konferencję. Będziemy na niej prezentować program Archipelag Skarbów oraz nasz dorobek naukowy. Zachęcamy do przekazania zaproszenia na to wydarzenie wszystkim zainteresowanym. Konferencja adresowana jest głównie do liderów pracujących z młodzieżą, liderów prorodzinnych i rodzicielskich organizacji, naukowców z dziedzin nauk społecznych oraz innych liderów społecznych. Szczegóły poniżej.

L’information en français à trouver ci-bas.

 

W ramach otwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej w temacie ”Polityki prorodzinnej samorządu” dr Szymon Grzelak, prezes IPZIN, wygłosił wykład ”Siedem dźwigni skutecznej polityki młodzieżowej jako element polityki rodzinnej samorządu”. W posiedzeniu, które odbyło się 7 grudnia 2016 r., wzięło udział około 100 przedstawicieli samorządów z całej Polski.

W pierwszej części spotkania zostało zaprezentowane Vademecum Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, którego redaktorem naczelnym jest poseł RP Piotr Uściński, organizujący i prowadzący posiedzenie. Po wystąpieniach autorów Vademecum z wykładem wystąpił dr Szymon Grzelak prezentujący dźwignie skutecznej polityki młodzieżowej oparte na badaniach IPZIN opublikowanych w Vademecum skutecznej profilaktyki (ORE, 2015).  

W ramach rozpoczętej współpracy międzynarodowej Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przygotował krótki materiał filmowy przedstawiający program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, nad którym nadzór sprawuje IPZIN. Zachęcamy do zapoznania się z tym 5-minutowym materiałem.
Zawiera on opinie na temat programu Archipelag Skarbów wypowiadane przez obcokrajowców (m.in. Indonezja, Indie, Zambia, Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia) uczestniczących w międzynarodowych warsztatach po angielsku poświęconych profilaktycznej działalności IPZIN.
 
Tutaj znajduje się link do filmu.  

Dwa wykłady i warsztat podczas V. Konferencji szkoleniowej dla koordynatorów ds. promocji zdrowia pt. „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako narzędzie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020” zostały przeprowadzone podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocław. W spotkaniu odbywającym się 29 listopada 2016 r. wzięło udział około 200 reprezentantów placówek oświatowych i urzędników podległych miejskiemu wydziałowi zdrowia.  

 
 
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej miał okazję zaprezentować po raz pierwszy na ziemi świętokrzyskiej autorską koncepcję siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki zawartą w Vademecum skutecznej profilaktyki. W dniu 28 listopada 2016 r. Prezes IPZIN dr Szymon Grzelak poprowadził wykład pt. "Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako fundament racjonalnego i ekonomicznego zarządzania lokalną polityką społeczną, edukacyjną i zdrowotną w obszarze zapobiegania problemom młodzieży" w ramach konferencji "Młodzież – Rodzina – Samorząd. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży" organizowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek i Fundację Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II.  
 
Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej dr Szymon Grzelak wystąpił jako ekspert podczas obrad Węgierskiego Demograficznego Okrągłego Stołu w Budapeszcie 29 września 2016 r. Wykład nosił tytuł dr Grzelaka nosił tytuł "Early prevention of demographical problems in the context of the Seven levers of effective prevention" ("Wczesna profilaktyka problemów demograficznych w kontekście Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki"). Zaprezentowane zostały wyniki badań naukowych IPZIN oraz doświadczenie działań praktycznych związanych z programem Archipelag Skarbów.

 
 

W tym roku mija 10 lat obecności „Archipelagu Skarbów” w przestrzeni szkolnej. Z tej to racji doroczny zjazd był okazją nie tylko do poszerzania swojej wiedzy, ale także do wielu podsumowań. Oczywiście był też czas na wyznaczanie nowych kierunków i to nie tylko na rozpoczynający się rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

„Miłość i seksualność – jak w dzisiejszych czasach prowadzić młodzież w drodze ku szczęśliwemu małżeństwu i rodzinie" – taki tytuł nosiły międzynarodowe warsztaty, które przeprowadziliśmy w ramach cyklu wykładów przy okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Kilkugodzinne spotkanie, prowadzone w całości w języku angielskim, odbyło się we wtorek, 26 lipca w Kampusie AGH w Krakowie.

W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób z 20 krajów i wszystkich 6 kontynentów. Uczestnicy cenili sobie fachowość prezentowanych badań i warsztat naszej pracy z młodzieżą. 

 

 

W Łodzi co najmniej do 2018 r.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wygrał dwa wieloletnie konkursy, ogłoszone przez Urząd Miasta Łodzi:

- w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
(http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12316#wyniki)
- w ramach zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.
(http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12476#wyniki)

W przypadku obu konkursów oferty Instytutu zostały ocenione najwyżej i zajęły pierwsze miejsca na listach rankingowych.  

O młodzieży pozytywnie i wbrew stereotypom

Praktyka pokazuje, że podejście zintegrowane do profilaktyki potrafi łączyć.  Bo oto niektórzy politycy poprzedniego i obecnego rządu, samorządowcy reprezentujący różne opcje polityczne, a  także biskupi potwierdzają, że dzięki połączeniu sił można zdziałać wiele dobrego względem młodzieży. 

 

 

Polityka młodzieżowa, a problemy demograficzne . Wyniki badań i rekomendacje” – tak brzmiał tytuł wystąpienia dr Szymona Grzelaka na Debacie zorganizowanej przez Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych przy Kancelarii Prezydenta RP. W trakcie spotkania można było zapoznać się z najnowszymi obliczeniami z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej dotyczącymi spraw demograficznych.

  

 

W dniu 7 marca, w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja pt.:  Młodzież – Rodzina – Samorząd. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży. Organizatorem i gospodarzem konferencji był Podkarpacki Urząd Wojewódzki przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Obok Wojewody Podkarpackiego honorowego patronatu udzielił konferencji Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz pani poseł na Sejm RP Halina Szydełko.