„Wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom młodzieży w gminach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej”

Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności LGOM, poprzez pomoc samorządowcom, nauczycielom, rodzicom i uczniom, w obszarze dotyczącym wspierania zdrowego i bezpiecznego rozwoju oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży

 

Zapraszamy do lektury raportu i ewentualnych zapytań oraz komentarzy dotyczących jego treści.

Raport powstał w wyniku działań prowadzonych w projekcie współfinansowanym z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach podzadania "Wdrożenie i rozbudowa modelowego systemu zapobiegania przestępczości poprzez upowszechnianie strategii 7 dźwigni skutecznej profilaktyki w samorządach i społecznościach lokalnych jako formy realizacji polityki rodzinnej i młodzieżowej" odbyły się szkolenia w szesnastu samorządach różnego szczebla z których wnioski i postulaty prezentujemy w poniższym raporcie.

Ściągnij raport końcowy w formacie PDF

Jakie są poglądy i wybory młodzieży w kwestii alkoholu, pornografii i współżycia seksualnego? Ilu 14–15-latków ma myśli samobójcze lub bierze udział w bójkach, a ilu swój czas poświęca na hobby lub działania społeczne? Którzy dorośli są najważniejszymi przewodnikami w życiu młodych ludzi?
 
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w najnowszej Broszurze dostępnej online przedstawia najnowsze wyniki badań na próbie ponad 11 tys. osób przeprowadzonych w latach 2014-2017 dotyczące potencjału i problemów młodzieży. Okazuje się, że wbrew obiegowej opinii, przekazowi kultury masowej i massmediów, większość lub zdecydowana większość młodzieży nie pije alkoholu, nie korzysta z narkotyków, nie używa dopalaczy, nie pali papierosów, nie miała inicjacji seksualnej, nie była sprawcą cyberprzemocy, nie brała udziału w bójkach i nie miała myśli samobójczych. Większość młodzieży ma też zdrowe i mądre przekonania dotyczące korzystania z alkoholu, pornografii czy współżycia seksualnego. Około połowa młodzieży posiada i rozwija swoje pasje, należy do szkolnego lub pozaszkolnego koła zainteresowań oraz angażuje się społecznie na rzecz innych ludzi lub środowiska. 
 

Rzecznik Praw Dziecka poprosił nas o wyjaśnienie w sprawie realizacji programu profilaktycznego w szkole w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się treścią tego dokumentu.

 

Z radością informujemy, że Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) zakończył realizację projektu związanego z punktem 17 NPZ 2016-2020 dotyczącym "Prowadzenia badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży". 

Pani wicepremier Beata Szydło podpisała stanowisko w sprawie młodzieży, małżeństwa i rodzicielstwa. Dokument rekomenduje wykorzystanie podejścia zintegrowanego w polityce rodzinnej i społecznej oraz docenia znaczenie strategii Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki.

  

 

Tutaj znajduje się pełny tekst stanowiska.  

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przygotował Deklarację „Młodzież u progu nowego stulecia Niepodległej” i zainicjował zbieranie pod nią podpisów.

Dokument ma pomóc w przekonywaniu osób mających wpływ na politykę społeczną i państwową, że troska o młodzież powinna stanowić jeden z jasno wskazanych priorytetów polityki rodzinnej oraz że efektywność działań na rzecz młodzieży wymaga podejścia zintegrowanego i ponadresortowego.  

 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła podczas posiedzenia we wtorek 13 lutego 2018 r. stanowisko w sprawie „Zintegrowanej polityki młodzieżowej” . Komisja postuluje m. in. włączenie zintegrowanej polityki młodzieżowej do polityki rodzinnej jako jednego z jej istotnych zadań (na poziomie całego rządu i poszczególnych resortów) oraz podjęcie zorganizowanej współpracy o charakterze międzyresortowym, która stawiałaby w centrum młodzież jako podmiot, a nie poszczególne problemy z nią związane.

 

 

W ramach odbywających się w Warszawie warsztatów: 4th European Youth Workshop (EYW) dwóch naszych trenerów prezentowało wyniki badań Instytutu, strategię 7 dźwigni i program Archipelag Skarbów® dla grupy młodych ludzi z całej Europy.

 

 

 

Naukowe podejście do profilaktyki zostało przedstawione 26 października 2017 r. na IV Kongresie Życia i Rodziny w Warszawie. Dorobkiem naukowym Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej podzielił się jeden z jego przedstawicieli. 

 

 

 

 

Konferencja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, której partnerem merytorycznym był Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, zgromadziła ponad 200 uczestników. Odbyła się ona 6 grudnia 2017 r. w Pałacu Prymasowskim.

 

 

 

 

 

Pragniemy podzielić się wielką radością, że zostało już wydane angielskieg wydanie naszej publikacji Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (w całości dostępne pod tym linkiem). Tytuł angielskiego wydania brzmi The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems.Publikacja została wydana przez nowo utworzony European Instititue for Integrated Prevention.

 

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z World Youth Alliance Europe zorganizował pierwszą samodzielną konferencję w Brukseli pod tytułem Youth - the future of the family and the society. Integrated prevention as a new, evidence based and cost-effective approach to prevention of youth problems and risk behaviors 

Po kliknięciu dalej - informacja po angielsku na temat naszej konferencji.

 

 

„Jak wyzwolić pozytywny potencjał młodzieży? Profilaktyka zintegrowana jako skuteczna odpowiedź na problemy współczesnych nastolatków” – nad takim tematem pochylali się uczestnicy konferencji, która odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa. Spotkanie było podsumowaniem działań krakowskiego oddziału Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Odbywało się ono pod patronatem honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Bogusława Kośmidera.

 

 

Konferencje dotyczące profilaktyki zintegrowanej odbywają się w różnych zakątkach nie tylko Polski, ale również i Europy. O jednej z nich poinformowana została m.in. Królowa Belgów, która z wykształcenia jest psychologiem i sprawy młodzieży są jej bliskie. Monarchini niestety nie mogła osobiście przybyć na tę konferencję,  jednak zapoznała się z nadesłanymi materiałami (The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems) z wielkim zainteresowaniem i poprzez swego osobistego Sekretarza skierowała życzenia sukcesów w godnej podziwu działalności obu fundacji: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej i European Institute for Integrated Prevention.

Poniżej fragment pisma od Królowej Belgów:
Her Majesty the Queen, who is strongly committed to youth problems, took note of your letter and the ineluded documents with kenn interest. The Queen wishes you every success with the admirable activities of both Foudations.

Kadra naszego Instytutu wystąpiła pierwszy raz w roli eksperta w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wykład Prezesa Instytutu, dr. Szymona Grzelaka był głównym wystąpieniem podczas konferencji "FAMILY FIRST? Dilemmas of the modern youth" organizowanej 4 grudnia 2017 r. przez węgierskiego europarlamentarzystę György Hölvényi i Konfederację Stowarzyszeń Rodzinnych z Basenu Karpackiego (KCSSZ).

Tematyka spotkania skupiona była wokół decyzji i wyzwań młodych ludzi w odniesieniu do planowania rodziny, a w szczególności w kontekście współpracy w tematach rodzinnych krajów V4 (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja).

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej otrzymał prośbę o współpracę z Etiopii w związku z zainteresowaniem naszymi badaniami nad młodzieżą oraz zintegrowanym podejściem do profilaktyki. Wizyta robocza prezesa instytutu, dr Szymona Grzelaka w Addis Abebie w d. 24-28 października 2017 r. była pierwszą okazją do zaprezentowania nowo wydanego tłumaczenia na angielski Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży pod tytułem Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems.

Podejście oparte na 7 dźwigniach skutecznej profilaktyki było niezwykle dobrze przyjęte przez profesjonalistów i liderów społecznych zajmujących się młodzieżą w Etiopii. Zapadła decyzja o realizacji badań etiopskiej młodzieży we współpracy między IPZIN, a badaczami w uniwersytetu w Addis Abebie.

Przeprowadzenie badań będzie wymagało przetłumaczenia kwestionariusza autorstwa IPZIN na cztery języki lokalne.

Według statystyk ponad trzy miliony Polaków ryzykownie i szkodliwie pije alkohol, a blisko milion spożywa go nałogowo. To oznacza, że dotychczasowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie spełnia swoich zadań. Z tego względu w Warszawie odbywał się Narodowy Kongres Trzeźwości, na którym dyskutowano nad projekt Narodowego Programu Trzeźwości. O swoje zdanie w tym temacie został poproszony m. in. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach mógł podzielić się dobrymi praktykami związanymi z propagowaniem abstynencji wśród młodzieży. Miało to miejsce podczas debaty panelowej pt. "Rola organizacji i wspólnot w działaniach profilaktycznych i promowaniu abstynencji oraz trzeźwości", gdzie wystąpił dr Szymon Grzelak

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało w 27 września Narodową Debatę o Rodzinie. Podczas spotkania jednym z prelegentów był dr Szymon Grzelak, który zwrócił główną uwagę na fakt, że młodzież powinna być jednym z priorytetów polityki rodzinnej. Postulował o współpracę w ramach strategii Fundacji Mamy i Taty: " Odbudowa Rodziny, powołania Rady do spraw Rodziny w Ministerstwie Rodziny. Zaproponował także podejście zintegrowane i siedem dźwigni skutecznej polityki młodzieżowej jako fundament polityki młodzieżowej w ramach polityki rodzinnej.

 

Tutaj znajdziesz link do wystąpienia

Dobry trener to ten, który nieustannie dokształca się. To z tego powodu realizatorzy programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” spotykają się zawsze na początku roku szkolnego, by w ciągu 3 dni chłonąć jak najwięcej wiedzy, którą będą dzielić się z uczestnikami warsztatów prowadzonych w ciągu najbliższych 10 miesięcy w całej Polsce. Tym razem grupa ponad 50 trenerów spotkała się w Józefowie nieopodal Warszawy. Cisza i spokój dalekiego zgiełku stolicy pozwoliły nie tylko skupić się na poszerzaniu wiedzy intelektualnej, ale także na chłonięciu czystego powietrza i nabraniu sił do całorocznej pracy z młodzieżą, ich rodzicami i nauczycielami.

 

Jesteśmy pełni wrażeń. Światowy Kongres Rodzin 2017, który odbywał się w Budapeszcie, był dużym wydarzeniem. A raczej było to aż kilka dużych, międzynarodowych spotkań jednocześnie, które promowały m. in. wychowanie oparte o model profilaktyki zintegrowanej. W spotkaniu brało udział wielu polityków, pracowników administracji rządowej i liderów organizacji rodzinnych z całego świata. W sumie ok. 1000 osób. A między nimi, wśród prelegentów znalazł się dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

 

 

 

„Kocham i wymagam – jak reagować na zagrożenia wśród dzieci i młodzieży?”- pod takim hasłem odbywała się konferencja naukowa zorganizowana przez Fundację Ostoja  przy współpracy i wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza w  ramach zadania publicznego „MĄDRZE KOCHAĆ – ODPOWIEDZIALNIE WYCHOWYWAĆ”.

 

 

 

Konferencja szkoleniowa „Młodzież - Rodzina - Szkoła – Samorząd” odbyła się w środę, 26 kwietnia w Zamościu. W programie spotkania mowa była m.in. siedmiu dźwigniach w oparciu o „Vademecum skutecznej profilaktyki młodzieży problemów młodzieży”. Nie zabrakło także czasu na wymianę doświadczeń z dotychczasowej współpracy ze szkołami i Miastem Zamość w ramach projektu „Archipelag Skarbów”.  

 

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie organizował w dn. 23-24 kwietnia 2017 r. VIII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. Jednym z prelegentów podczas dwudniowego spotkania był dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

 

 

 

 

Kilkuosobowa grupa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej gościła ostatnio w Paryżu na zaproszenie organizacji prorodzinnych pracujących z młodzieżą. W trakcie spotkań z liderami z różnych krajów (Francja, Kanada, Niemcy, Portugalia, Holandia, Rumunia, Ukraina, Luksemburg, Litwa), przedstawiony został program Archipelag Skarbów, wyniki badań nad polską młodzieżą oraz Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń.

Pobyt w Paryżu to nie jedyny tegoroczny zagraniczny wyjazd. W lutym reprezentacja IPZN w tym samym celu odwiedziła Petersburg, a jeszcze w marcu podobna wizyta ma się odbyć we Włoszech.

 

 

Już niedługo wybieramy się do Paryża! 12 marca w stolicy Francji organizujemy pierwszą zagraniczną konferencję. Będziemy na niej prezentować program Archipelag Skarbów oraz nasz dorobek naukowy. Zachęcamy do przekazania zaproszenia na to wydarzenie wszystkim zainteresowanym. Konferencja adresowana jest głównie do liderów pracujących z młodzieżą, liderów prorodzinnych i rodzicielskich organizacji, naukowców z dziedzin nauk społecznych oraz innych liderów społecznych. Szczegóły poniżej.

L’information en français à trouver ci-bas.

 

W ramach otwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej w temacie ”Polityki prorodzinnej samorządu” dr Szymon Grzelak, prezes IPZIN, wygłosił wykład ”Siedem dźwigni skutecznej polityki młodzieżowej jako element polityki rodzinnej samorządu”. W posiedzeniu, które odbyło się 7 grudnia 2016 r., wzięło udział około 100 przedstawicieli samorządów z całej Polski.

W pierwszej części spotkania zostało zaprezentowane Vademecum Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, którego redaktorem naczelnym jest poseł RP Piotr Uściński, organizujący i prowadzący posiedzenie. Po wystąpieniach autorów Vademecum z wykładem wystąpił dr Szymon Grzelak prezentujący dźwignie skutecznej polityki młodzieżowej oparte na badaniach IPZIN opublikowanych w Vademecum skutecznej profilaktyki (ORE, 2015).  

W ramach rozpoczętej współpracy międzynarodowej Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przygotował krótki materiał filmowy przedstawiający program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, nad którym nadzór sprawuje IPZIN. Zachęcamy do zapoznania się z tym 5-minutowym materiałem.
Zawiera on opinie na temat programu Archipelag Skarbów wypowiadane przez obcokrajowców (m.in. Indonezja, Indie, Zambia, Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia) uczestniczących w międzynarodowych warsztatach po angielsku poświęconych profilaktycznej działalności IPZIN.
 
Tutaj znajduje się link do filmu.  

Dwa wykłady i warsztat podczas V. Konferencji szkoleniowej dla koordynatorów ds. promocji zdrowia pt. „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako narzędzie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020” zostały przeprowadzone podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocław. W spotkaniu odbywającym się 29 listopada 2016 r. wzięło udział około 200 reprezentantów placówek oświatowych i urzędników podległych miejskiemu wydziałowi zdrowia.  

 
 
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej miał okazję zaprezentować po raz pierwszy na ziemi świętokrzyskiej autorską koncepcję siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki zawartą w Vademecum skutecznej profilaktyki. W dniu 28 listopada 2016 r. Prezes IPZIN dr Szymon Grzelak poprowadził wykład pt. "Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako fundament racjonalnego i ekonomicznego zarządzania lokalną polityką społeczną, edukacyjną i zdrowotną w obszarze zapobiegania problemom młodzieży" w ramach konferencji "Młodzież – Rodzina – Samorząd. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży" organizowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek i Fundację Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II.  
 
Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej dr Szymon Grzelak wystąpił jako ekspert podczas obrad Węgierskiego Demograficznego Okrągłego Stołu w Budapeszcie 29 września 2016 r. Wykład nosił tytuł dr Grzelaka nosił tytuł "Early prevention of demographical problems in the context of the Seven levers of effective prevention" ("Wczesna profilaktyka problemów demograficznych w kontekście Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki"). Zaprezentowane zostały wyniki badań naukowych IPZIN oraz doświadczenie działań praktycznych związanych z programem Archipelag Skarbów.

 
 

W tym roku mija 10 lat obecności „Archipelagu Skarbów” w przestrzeni szkolnej. Z tej to racji doroczny zjazd był okazją nie tylko do poszerzania swojej wiedzy, ale także do wielu podsumowań. Oczywiście był też czas na wyznaczanie nowych kierunków i to nie tylko na rozpoczynający się rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

„Miłość i seksualność – jak w dzisiejszych czasach prowadzić młodzież w drodze ku szczęśliwemu małżeństwu i rodzinie" – taki tytuł nosiły międzynarodowe warsztaty, które przeprowadziliśmy w ramach cyklu wykładów przy okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Kilkugodzinne spotkanie, prowadzone w całości w języku angielskim, odbyło się we wtorek, 26 lipca w Kampusie AGH w Krakowie.

W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób z 20 krajów i wszystkich 6 kontynentów. Uczestnicy cenili sobie fachowość prezentowanych badań i warsztat naszej pracy z młodzieżą. 

 

 

W Łodzi co najmniej do 2018 r.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wygrał dwa wieloletnie konkursy, ogłoszone przez Urząd Miasta Łodzi:

- w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
(http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12316#wyniki)
- w ramach zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.
(http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12476#wyniki)

W przypadku obu konkursów oferty Instytutu zostały ocenione najwyżej i zajęły pierwsze miejsca na listach rankingowych.  

O młodzieży pozytywnie i wbrew stereotypom

Praktyka pokazuje, że podejście zintegrowane do profilaktyki potrafi łączyć.  Bo oto niektórzy politycy poprzedniego i obecnego rządu, samorządowcy reprezentujący różne opcje polityczne, a  także biskupi potwierdzają, że dzięki połączeniu sił można zdziałać wiele dobrego względem młodzieży. 

 

 

Polityka młodzieżowa, a problemy demograficzne . Wyniki badań i rekomendacje” – tak brzmiał tytuł wystąpienia dr Szymona Grzelaka na Debacie zorganizowanej przez Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych przy Kancelarii Prezydenta RP. W trakcie spotkania można było zapoznać się z najnowszymi obliczeniami z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej dotyczącymi spraw demograficznych.

  

 

W dniu 7 marca, w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja pt.:  Młodzież – Rodzina – Samorząd. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży. Organizatorem i gospodarzem konferencji był Podkarpacki Urząd Wojewódzki przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Obok Wojewody Podkarpackiego honorowego patronatu udzielił konferencji Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz pani poseł na Sejm RP Halina Szydełko.  

 

O Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieżypo raz kolejny przeczytać możemy w najnowszym, styczniowym numerze „Świata Problemów”. Ty razem ukazane jest ono jako propozycja strategii opartej na odważnej, ale bardzo racjonalnej wizji, która może nadać ponadsektorową spójność działaniom państwa, samorządów, szkół i wszystkich innych podmiotów realizujących zadania z obszaru wychowania i profilaktyki. Cały tekst można przeczytać w wersji papierowej pisma.

 

 

Więcej o Świecie Problemów czytaj tutaj...

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétní ošetření nejrůznějších zdravotních problémů. To je důvod, proč internetové drogerií rostly v popularitě v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelé Cialis. Pokud máte znepokojovat o sexuální problému, nejspíš víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelskou vypadat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotních problémů. Obvykle lidé, kteří berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a zkroucení se na vztyčitelný dysfunkce drog. Takže je to značný se dozvědět o této záležitosti. Obecně zaplatit, že to může zahrnovat vysoký krevní tlak, choroba ledvin, nebo panický strach narušení nějakého druhu. Bohužel téměř vše léky mají někdy se nebezpečně vedlejší vlivy, od hlavy k smrti. Velmi možná, že lékař bude brát v úvahu lze interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí praxe jste měl s opravným prostředkem.

27 listopada Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Łodzi we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii zainaugurował cykl konferencyjno-szkoleniowy dla dyrektorów gimnazjów pt. „Profilaktyka jako inwestycja”. Konferencję inauguracyjną otwierał 1,5 godzinny wykład dr Szymona Grzelaka„Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako płaszczyzna budowania całościowej strategii działań profilaktycznych przez samorząd, szkoły i innych partnerów społecznych”.

 

  

W dniu 8 października 2015 r. w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się międzyresortowe spotkanie poświęcone profilaktyce problemów młodzieży i przedstawieniu rekomendacji z badań naukowych zawartych w Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży – publikacji powstałej w wyniku współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji i Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Dr Szymon Grzelak wygłosił wykład pn. Skuteczność i spójność zarządzania profilaktyką problemową w oparciu o „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki” - prezentacja wniosków z w/w raportu badawczego.

 

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży zostało opracowane przez zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej i wydane we wrześniu 2015 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (w ramach projektu EFS).

Publikacja podsumowuje doświadczenia wielu lat pracy pozytywnej jego autorów. W naszej opinii ma znaczenie strategiczne dla tworzenia fundamentów spójnego programu działania w obszarze wychowania i profilaktyki, które są oparte na badaniach naukowych, wartościach  i doświadczeniach praktycznych. Zawarte w nim rekomendacje powinny być znane twórcom polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Vademecum jest napisane językiem zrozumiałym i stanowi formę hybrydy pomiędzy raportem naukowym, a przewodnikiem praktycznym.

Vademecum będzie rozesłane przez ORE do wydziałów edukacji wszystkich samorządów w Polsce. Autorzy będą czynić starania, by publikacja dotarła także do innych instytucji.

Konferencja Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii miała miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu RP w poniedziałek, 22 czerwca. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Twoja Sprawa, a swoim patronatem objęła to wydarzenie Wicemarszałek Sejmu, Elżbieta Radziszewska.

 

 

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej po raz kolejny wystąpił w polskim Sejmie. Tym razem na konferencji: „Rodzina i społeczeństwo. Razem na rzecz małżeństwa i rodziny”. Spotkanie pod patronatem Marszałek Sejmu, Elżbiety Radziszewskiej odbywało się w piątek, 17 kwietnia 2015 r. Z ramienia IPZ wystąpił dr Szymon Grzelak. Swoją prezentację oparł o badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej oraz o raport Ośrodka Rozwoju Edukacji.

-> Zobacz retransmisję

 

 

 

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétnější ošetření nejrůznějších zdravotních problémů. To je důvod, proč internetové lékárna rostly v popularitě v poslední letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte znepokojovat o sexuální problému, pravděpodobně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelsky dívat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdraví problémů. Obvykle lidé, kdo berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to značný se dozvědět o této záležitosti. Obecně zaplatit, že to může zahrnovat vysoký krevní tlak, nemoc ledvin, nebo panický strach poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř vše léky mají někdy nebezpečné vedlejší účinky, od hlavy k smrti. Velmi pravděpodobné, že doktor bude brát v úvahu možné interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí praxe jste měl s opravným prostředkem.

„Miejsce edukacji psychoseksualnej w działaniach szkoły na rzecz zdrowia” - taki temat miało seminarium przygotowywane przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych Instytutu Badań Edukacyjnych, a odbywające się w czwartek, 9 kwietnia 2015 r. Jeden z wykładów wygłosił dr Szymon Grzelak. Prelegent z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej podjął refleksję na temat „Ryzykowne zachowania seksualne i seksualizacja w kontekście innych problemów młodzieży. Wykład na podstawie raportu z badań „Problemy młodzieży a pozytywny potencjał społeczności lokalnej” opracowanego na zlecenie ORE.

 

 

 

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétní ošetření nejrůznějších zdraví problémů. To je důvod, proč internetové drogerií rostly v popularitě v minulý letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte obavy o sexuálním problému, možná víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelsky hledat přesnou frázi Cialis České na internetové připojení. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdraví problémů. Obvykle lidé, kteří berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této záležitosti. Obecně zaplatit, že to může zahrnovat vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, nebo panický strach poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř všechny léky mají někdy nebezpečné vedlejší účinky, od hlavy k smrti. Velmi možná, že doktor bude brát v zřetel možné spolupráce s léky Cialis, váš věk a předchozí zkušenosti jste měl s opravným prostředkem.

W dniach 23-24 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja nt. „Promocja zdrowia i profilaktyka – inwestycją w kapitał społeczny”, organizowana w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnymi II etap we współpracy z Wydziałem Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji. W drugim dniu konferencji jeden z wykładów miał dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. W swoim wystąpieniu prezentował on wyniki badań ukazujących problemy młodzieży w stosunku do pozytywnego potencjału społeczności lokalnej. Zastanawiał się także jak skutecznie zarządzać profilaktyką.

 

Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował w czwartek, 11 grudnia 2014 r. seminarium zatytułowane: „Miejsce edukacji psychoseksualnej w działaniach szkoły na rzecz zdrowia. Szkolne programy profilaktyczne - prezentacja dobrych praktyk”. Głównym punktem programu był się wykład dr Szymona Grzelaka pt. „Mechanizmy akceptacji społecznej i skuteczności profilaktycznej programu Archipelag Skarbów®”.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

„Wychowanie seksualne w szkole – cele, metody, problemy” - taki tytuł miała wojewódzka konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Specjalistyczną Poradnię Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie. Spotkanie odbywało się pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym miesięcznika „Remeduim”. W trakcie jednej z sesji wykład mówiący o skuteczności wychowania seksualnego w świetle badań wygłosił dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

 

 

 

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétnější ošetření rozdílný zdravotnických problémů. To je důvod, proč internet lékárna rostly v obliba v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelé Cialis. Pokud máte trápit o pohlaví problému, pravděpodobně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelů vypadat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotnických problémů. Obvykle lidé, kteří berou drogy, jako jsou amfetaminy těžký udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to značný se dozvědět o této záležitosti. Obecně platí, že to může obsahovat vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, nebo panické poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř vše léky mají někdy se nebezpečně vedlejší vlivy, od hlavy k smrti. Velmi možná, že doktor bude brát v zřetel možné interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí zkušenosti jste měl s opravným prostředek.

Na łamach Rzeczpospolitej w ostatnich dniach przeczytać można było o próbie ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży do pornografii. Autor artykułu „Stop dla pornografii w telefonach” powołuje się m.in. na badania przeprowadzone przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

-> Tutaj przeczytasz artykuł "Stop dla pornografii w telefonach"

 

 

 

Typicky farmacii může prodej na vás s diskrétní ošetření nejrůznějších zdravotních problémů. To je důvod, proč internetové drogerií rostly v popularitě v poslední letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte starosti o sexuálním problému, nejspíš víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelskou vypadat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotních problémů. Obvykle lidé, jenž berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a kroucení se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této záležitosti. Obecně zaplatit, že to může obsahovat vysoký krevní tlak, choroba ledvin, nebo panické poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř celý léky mají někdy nebezpečné sekundární efekty, od hlavy k smrti. Velmi pravděpodobné, že doktor bude brát v úvahu lze interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí zkušenosti jste měl s opravným prostředkem.

Jakie są poglądy i wybory młodzieży w kwestii alkoholu, pornografii i współżycia seksualnego? Ilu 14–15-latków ma myśli samobójcze lub bierze udział w bójkach, a ilu swój czas poświęca na hobby lub działania społeczne? Którzy dorośli są najważniejszymi przewodnikami w życiu młodych ludzi?
 
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w najnowszej Broszurze dostępnej online przedstawia najnowsze wyniki badań na próbie ponad 11 tys. osób przeprowadzonych w latach 2014-2017 dotyczące potencjału i problemów młodzieży. Okazuje się, że wbrew obiegowej opinii, przekazowi kultury masowej i massmediów, większość lub zdecydowana większość młodzieży nie pije alkoholu, nie korzysta z narkotyków, nie używa dopalaczy, nie pali papierosów, nie miała inicjacji seksualnej, nie była sprawcą cyberprzemocy, nie brała udziału w bójkach i nie miała myśli samobójczych. Większość młodzieży ma też zdrowe i mądre przekonania dotyczące korzystania z alkoholu, pornografii czy współżycia seksualnego. Około połowa młodzieży posiada i rozwija swoje pasje, należy do szkolnego lub pozaszkolnego koła zainteresowań oraz angażuje się społecznie na rzecz innych ludzi lub środowiska. 
 

Pragniemy podzielić się wielką radością, że zostało już wydane angielskieg wydanie naszej publikacji Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (w całości dostępne pod tym linkiem). Tytuł angielskiego wydania brzmi The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems.Publikacja została wydana przez nowo utworzony European Instititue for Integrated Prevention.

 

 

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży zostało opracowane przez zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej i wydane we wrześniu 2015 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (w ramach projektu EFS).

Publikacja podsumowuje doświadczenia wielu lat pracy pozytywnej jego autorów. W naszej opinii ma znaczenie strategiczne dla tworzenia fundamentów spójnego programu działania w obszarze wychowania i profilaktyki, które są oparte na badaniach naukowych, wartościach  i doświadczeniach praktycznych. Zawarte w nim rekomendacje powinny być znane twórcom polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Vademecum jest napisane językiem zrozumiałym i stanowi formę hybrydy pomiędzy raportem naukowym, a przewodnikiem praktycznym.

Vademecum będzie rozesłane przez ORE do wydziałów edukacji wszystkich samorządów w Polsce. Autorzy będą czynić starania, by publikacja dotarła także do innych instytucji.

Miesięcznik „Remedium” w kolejnym, lipcowo-sierpniowym numerze ponownie poświęcił wiele miejsca tematowi seksualizacji. Tym razem dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej pisze z jednej strony o działaniach w sferze publicznej oraz kampaniach społecznych, a z drugiej o badaniach naukowych stanowiących konieczne zaplecze każdej rozsądnej profilaktyki.

Artykuł kierowany jest głównie dla pracowników szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczych, a także specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka oraz organizacji pozarządowych i lokalnych decydentów.

„Remedium” istnieje na rynku wydawniczym od kilkunastu lat. Partnerami pisma są: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS.

Tutaj znajdziesz lipcowo-sierpniowy numer „Remedium”