Profilaktyka zintegrowana w każda pogodę

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę to bezpłatna, dostępna online, propozycja pomocy w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej oraz materiały do pracy profilaktycznej, a także zbiór materiałów, pomocy dydaktycznych i multimedialnych dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców. Materiały przygotowane przez ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej mają pomóc w  wspieraniu kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19 i po jej ustąpieniu.

W ramach działań współfinansowanych z programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” nauczyciele otrzymają bezpłatny dostęp do aplikacji na której znajdą szkolną inicjatywę profilaktyczną Nawigacja w każdą pogodę oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń przygotowujących do korzystania z programu, a także moduł do samodzielnego przeszkolenia się w tym zakresie. Nawigacja w każdą pogodę to zestaw materiałów badawczych i profilaktycznych (ankiet skierowanych do środowiska szkolnego, scenariuszy i inspiracji) do samodzielnego wykorzystania przez wychowawców klas do pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami oparty o gotowy raport potrzeb.

Szkoła, która zrealizuje minimum działań profilaktycznych określonych w Nawigacji w każdą pogodę otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie, dający możliwość wystawienia nauczycielom stosownych dokumentów wymaganych do awansu zawodowego.

To także wsparcie w realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, zwłaszcza punkty:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego,
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Szkolenia

Szkolenie dotyczące szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę, na którym zostaną omówione założenia i kształt Nawigacji w każdą pogodę oraz prezentacja dedykowanej aplikacji internetowej umożliwiającej pobranie materiałów merytorycznych oraz prowadzenie badań, a także prezentacja treści i sposobu pracy proponowanego w ramach NWKP.

Szkolenie jest adresowane do osób, które mogą pełnić rolę szkolnego koordynatora NWKP w swojej placówce. Zawiera ono elementy wykładu połączonego z dialogiem z uczestnikami oraz pracą warsztatową.

Narzędziownik

Elementem aplikacji jest również Narzędziownik przeznaczony do popularyzowania i dzielenia się materiałami opracowanymi w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę. W Narzędziowniku prezentowane są: streszczenia badań i raportów z badań naukowych dotyczących sytuacji dzieci i młodzieży podczas i po pandemii, programy profilaktyki zintegrowanej skierowane do młodzieży, wychowawców i rodziców, artykuły, scenariusze zajęć, filmy oraz wyszukane podczas konferencji i seminariów dobre praktyki. Wszystkie materiały opracowane są w postaci przystępnych, konkretnych prezentacji i zwięzłych opisów. Praktyczne i możliwe do zastosowania od zaraz, do samodzielnego wykorzystania przez kadrę szkoły i rodziców.

Konferencje

W ramach popularyzacji projektu przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej odbyły się 4 konferencje we współpracy z Kuratoriami Oświaty w Olsztynie, Lublinie, Warszawie i Poznaniu. O kluczowych założeniach programu, dowiesz się więcej z relacji z wydarzenia, na którym występował prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej Szymon Grzelak i wiceprezes fundacji IPZIN Dorota Żyro.