Raporty i ekspertyzy

Najnowsze publikacje:

 1. Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży w formacie PDF
 2. Broszura informacyjna „Jak zwiększyć skuteczność profilaktyki problemów młodzieży”
 3. Samobójstwo i zachowania ryzykowne młodzieży

Najnowsze raporty:

 1. Jak wspierać uczniów po roku epidemii – raport na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki
 2. Profilaktyka na czas epidemii. Potrzeby, priorytety i rekomendacje dotyczące działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID19 – raport dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Akcja Nawigacja – Chroń siebie. Wspieraj innych. Raporty z sondażu IPZIN 2020:

 1. „Młodzież w czasie epidemii” IPZIN 2020 – Cz. I 
 2. „Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej?” IPZIN 2020 – Cz. II
 3. Skrót RAPORTU, cz. II 
 4. Podziękowanie Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny

Działania diagnostyczno-profilaktyczne w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedizowym:

 1. Razem dla młodzieży – Wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom młodzieży w gminach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w oparciu o model profilatyki zintegrowanej

Raporty dla Ministerstwa Zdrowia (w ramach NPZ):

 1. Raport I – Mapa czynników ryzyka i chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownymi
 2. Raport II – Jak badać szkolne czynniki ryzyka i ochrony
 3. Raport III – Profilaktyczny potencjał szkół

Raporty dla Ministerstwa Sprawiedliwości:

 1. Raport końcowy z realizacji podzadania: „Wdrożenie i rozbudowa modelowego systemu zapobiegania przestępczości poprzez upowszechnianie strategii 7 dźwigni skutecznej profilaktyki w samorządach i społecznościach lokalnych jako formy realizacji polityki rodzinnej i młodzieżowej”

Ekspertyzy:

 1. Rola ojców i postawy Polaków w wobec ojcostwa w świetle badań społecznych

Zintegrowana Polityka Młodzieżowa

 1. Do organizacji prorodzinnych oraz zajmujących się sprawami dzieci i młodzieży.
 2. Czym jest Zintegrowana Polityka Młodzieżowa
 3. Deklaracja o potrzebie ZPM