Posts Tagged: projekt

IPZIN partnerem programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki”

IPZIN partnerem programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Czytaj dalej >>

Realizujemy wieloletni projekt z Funduszu Sprawiedliwości

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej realizuje projekt ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2023, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Tytuł Projektu: Trzeci etap budowy modelowego

Czytaj dalej >>