Aktualności

Featured

Zgłoś kandydata do nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021!

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza do zgłaszania kandydatów na “Profilaktyka Roku 2021”. Czas tylko do końca grudnia! Inicjatywa nagrody “Profilaktyk Roku” narodziła się w grudniu 2020 w czasie epidemii COVID-19.Jej pomysłodawcą jest zarząd Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), przekonany, że w okresie szczególnej potrzeby działań profilaktycznych, a zarazem wyjątkowego ich

Czytaj dalej >>

Featured

Archipelag Skarbów – jak wzbudzić pozytywny potencjał młodzieży?

Czytaj dalej >>

Featured

Jak wspierać uczniów po roku epidemii?

Czytaj dalej >>

Profilaktyka w szkole… Czym się kierować?

Czytaj dalej >>

Jak wspierać dziecko w ramach istniejącego systemu szkolnego ?

Czytaj dalej >>

Debata

Czytaj dalej >>

Rodzice nastolatków 3.0 raport z ogólnopolskiego badania społecznego

Czytaj dalej >>

Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela – raport z badań

Czytaj dalej >>

Pandemia COVID-19 w Polsce – Perspektywa psychologiczna. 24 raporty z badań ekspertów

Czytaj dalej >>

Wpływ nauki zdalnej na kondycję psychiczną młodzieży – rekomendacje z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej prowadzonych pod koniec 2021 roku

W ramach Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę  szkolni koordynatorzy przeprowadzają w swoich placówkach badania i działania profilaktyczne wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Działania te zostały przygotowane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Wyniki badań zrealizowanych w listopadzie i grudniu wśród N = 10 408 respondentów (5670

Czytaj dalej >>

Aktywność a zdrowie psychiczne młodzieży w okresie izolacji społecznej spowodowanej pandemią Covid-19

Czytaj dalej >>

Odporni rodzice – odporne dzieci. Jak zasoby psychiczne rodziny wpływają na odporność psychiczną dziecka

Czytaj dalej >>

Związek uzależnienia od telefonów komórkowych z funkcjonowaniem społecznym i zdrowotnym: rola motywacji do korzystania z telefonów komórkowych

Czytaj dalej >>

Czy młodzi potrzebują autorytetów? Wnioski z Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno – Edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

Czytaj dalej >>

Wydłużamy termin zgłoszeń do nagrody „Profilaktyk roku”

Decyzją Kapituły formularz do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Profilaktyk Roku 2021” będzie otwarty do 15 stycznia 2022 r. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem https://ipzin.org/zglos-kandydata/ Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Zadbajmy wspólnie o rangę zawodu profilaktyka!

Czytaj dalej >>

Uczniowie w całym kraju objęci wsparciem psychologicznym w ramach programu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Ponad 900 szkół zgłoszonych do programu Nawigacja w Każdą Pogodę, ponad 400 realizacji, 5 tysięcy osób na konferencjach organizowanych w formie hybrydowej on- line i stacjonarnie, 4 tysiące osób korzystających z Narzędziownika i niemal 8 tysięcy uczniów objętych wsparciem psychologicznym, to bilans programu Profilaktyka Zintegrowana w Każdą Pogodę realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czytaj dalej >>

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę – nagrania z konferencji w Katowicach

Zapraszamy do obejrzenia zapisu z konferencji organizowanej przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wspólnie z Katowickim Kuratorium Oświaty „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej”. Nagrania z konferencji podzieliliśmy na mniejsze części, które ułatwią Państwu zapoznanie się z treściami interesującymi z Waszego punktu widzenia. Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i wprowadzenie przez Śląską

Czytaj dalej >>

Dobre praktyki – Nawigacja w Każdą Pogodę scenariusz dla rodziców

Czytaj dalej >>

Bądźmy poszukiwaczami miłości w rodzinie

Czytaj dalej >>

Bądźmy poszukiwaczami autorytetu

Czytaj dalej >>

Archezja – program profilaktyczny

Czytaj dalej >>

Obraz kliniczny i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci i młodzieży

Czytaj dalej >>