Aktualności

Telefon zaufania – nie jesteś sam

Czytaj dalej >>

FOMO (FEAR OF MISSING OUT) – wyzwanie diagnostyczne i edukacyjne

Czytaj dalej >>

Progress Camp – profilaktyka podczas wakacji

Czytaj dalej >>

Nowe narkotyki -poradnik dla nauczycieli

Czytaj dalej >>

Samoocena młodzieży korzystającej z treści erotycznych w Internecie

Czytaj dalej >>

Tutoring w profilaktyce
pozytywnej

Czytaj dalej >>

Międzypokoleniowe wyróżnienie – podwójni laureaci nagrody “Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021!

Badania naukowe, a także psycholodzy i psychiatrzy zgodnie alarmują, że dwa lata epidemii i reżimu sanitarnego odcisnęły silne piętno na zdrowiu psychicznym najmłodszego pokolenia. W obecnych okolicznościach kluczowe są działania ludzi, którzy zajmują się wspieraniem psychicznym oraz profilaktyką problemów dzieci i młodzieży. A działania tych, którzy czynią to z pasją, zaangażowaniem i najwyższej próby profesjonalizmem

Czytaj dalej >>

Wychowawcy a czas epidemii. O znaczeniu wspierania psychicznego uczniów przez nauczycieli w świetle badań

Mija kolejny rok pod znakiem epidemii Covid-19. Utrudnienia i konsekwencje z nią związane dotykają wszystkich, w szczególności dzieci i młodzież. Już od dwóch lat uczniowie doświadczają niepewności. Czy nagle cała klasa nie będzie musiała iść na kwarantannę? Czy nie trzeba będzie wrócić do nauczania zdalnego? Kiedy wrócimy do szkoły? Dochodzi do tego stały niepokój o

Czytaj dalej >>

Profilaktyka w szkole… Czym się kierować?

Czytaj dalej >>

Jak wspierać dziecko w ramach istniejącego systemu szkolnego ?

Czytaj dalej >>

Debata

Czytaj dalej >>

Rodzice nastolatków 3.0 raport z ogólnopolskiego badania społecznego

Czytaj dalej >>

Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela – raport z badań

Czytaj dalej >>

Pandemia COVID-19 w Polsce – Perspektywa psychologiczna. 24 raporty z badań ekspertów

Czytaj dalej >>

Wpływ nauki zdalnej na kondycję psychiczną młodzieży – rekomendacje z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej prowadzonych pod koniec 2021 roku

W ramach Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę  szkolni koordynatorzy przeprowadzają w swoich placówkach badania i działania profilaktyczne wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Działania te zostały przygotowane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Wyniki badań zrealizowanych w listopadzie i grudniu wśród N = 10 408 respondentów (5670

Czytaj dalej >>

Aktywność a zdrowie psychiczne młodzieży w okresie izolacji społecznej spowodowanej pandemią Covid-19

Czytaj dalej >>

Odporni rodzice – odporne dzieci. Jak zasoby psychiczne rodziny wpływają na odporność psychiczną dziecka

Czytaj dalej >>

Związek uzależnienia od telefonów komórkowych z funkcjonowaniem społecznym i zdrowotnym: rola motywacji do korzystania z telefonów komórkowych

Czytaj dalej >>

Czy młodzi potrzebują autorytetów? Wnioski z Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno – Edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

Czytaj dalej >>

Wydłużamy termin zgłoszeń do nagrody „Profilaktyk roku”

Decyzją Kapituły formularz do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Profilaktyk Roku 2021” będzie otwarty do 15 stycznia 2022 r. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem https://ipzin.org/zglos-kandydata/ Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Zadbajmy wspólnie o rangę zawodu profilaktyka!

Czytaj dalej >>