IPZIN partnerem programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Celem projektu „Popularyzacja wyników innowacyjnych badań naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań praktycznych wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-19” jest rozpowszechnienie wyników badań naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań praktycznych wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-19. 


W ramach społecznej odpowiedzialności nauki, w reakcji na dotkliwe konsekwencje psychologiczne epidemii COVID-19 i izolacji społecznej, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) przygotował projekt umożliwiający wykorzystanie autorskiej metodologii badawczo-profilaktycznej profilaktyki zintegrowanej.

Projekt dotyczy wykorzystania i popularyzacji wyników innowacyjnych badań naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań praktycznych wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów do skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-19.  W każdym działaniu z czterech zadań projektu upowszechnianie nauki będzie realizowane zarówno w formie wykorzystania i popularyzacji wyników najnowszych badań, jak również wykorzystania podejścia naukowego do rozwiązywania problemów społecznych. Uczestnicy projektu (specjaliści, urzędnicy oświatowi, nauczyciele, rodzice, uczniowie) będą zdobywać wiedzę i doświadczenie jak podejście naukowe może służyć skuteczniejszemu radzeniu sobie z konsekwencjami czasu epidemii i izolacji dla zdrowia psychicznego.

Projekt ma zasięg ogólnopolski, jego głównymi odbiorcami są uczniowie, rodzice, nauczyciele i kadry systemu oświaty.

Czas realizacji projektu przewidziany jest na 12 miesięcy. 

Projekt składa się z czterech zadań, które razem tworzą modelowy system działań służących wspieraniu kondycji psychicznej uczniów oraz zwiększaniu kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców – w szczególności tych kompetencji, które są przydatne w sytuacjach kryzysowych (takich jak czas epidemii i po epidemii). 

Kwota dofinansowania: 992 000 zł

Całkowita wartość: 1 110 693,48 zł