Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela – raport z badań