Wydłużamy termin zgłoszeń do nagrody „Profilaktyk roku”

Decyzją Kapituły formularz do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Profilaktyk Roku 2021” będzie otwarty do 15 stycznia 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem https://ipzin.org/zglos-kandydata/

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Zadbajmy wspólnie o rangę zawodu profilaktyka!