IPZIN autorem raportu dla MEiN

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki eksperci z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przygotowali raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?”. To materiał oparty na wynikach badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021 roku. Celem tego raportu jest przedstawienie rekomendacji, które będą pomocne przy reagowaniu systemu edukacji na wyzwania związane z kondycją psychiczną dzieci i młodzieży wynikającą z przedłużającej się epidemii i potrzebę wsparcia wychowawców  i rodziców w obszarze wychowania i profilaktyki. Raport jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa i na naszej stronie internetowej.

 Sytuacja w czasie epidemii zmienia się każdego dnia. Aby sformułować trafne rekomendacje dla systemu edukacji trzeba znać możliwie pełny obraz aktualnej sytuacji uczniów, rodziców i nauczycieli. Należy również śledzić i rozumieć zmiany zachodzące w kolejnych miesiącach epidemii. Uzyskanie takiego obrazu sytuacji było możliwe dzięki prowadzeniu przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej badań w różnych okresach epidemii, a jednocześnie zbieraniu doświadczeń z praktycznych działań wychowawczych, profilaktycznych i szkoleniowych prowadzonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przeprowadzone badania naukowe, działania praktyczne i opracowania eksperckie zrealizowane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) w całym okresie epidemii COVID-19 – od kwietnia 2020 do stycznia 2021 składają się na bogaty, różnorodny i unikalny zbiór źródeł, który stał się podstawą do sformułowania rekomendacji dla systemu edukacji.  

Pełna treść komunikatu Ministerstwa dostępna pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniow-i-nauczycieli-w-pandemii?fbclid=IwAR0SeToTvRQAVu_efF8YSVH9FCALcNScxXsJaqP6G3Yn4izkcKfpuDlwbS0