Znamy laureata Nagrody “Złote Ogniwo” – Profilaktykiem Roku 2020

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest w czasie epidemii COVID-19 zadaniem najwyższej wagi. Trwająca sytuacja kryzysowa osłabia kondycję psychiczną nastolatków, co może wywołać całą lawinę dalszych problemów – od depresji, poprzez przemoc, po uzależnienia. Próbują temu zapobiec ludzie, których praca jest mało znana, ale bardzo potrzebna. Ci ludzie to PROFILAKTYCY – profesjonaliści wspierający dzieci i młodzież, i uczący je obrony przed zagrożeniami. By ich docenić, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej zainicjował nową, ogólnopolską nagrodę „Złote Ogniwo”

W dniu 28 stycznia, w ramach gali online, Kapituła nagrody przyznała tytuł Profilaktyka Roku za rok 2020 Leszkowi Szawińskiemu. Laureat wyróżnił się w czasie pandemii wyjątkową inicjatywą i wytrwałością w dostosowywaniu działań profilaktycznych do pracy zdalnej, a owoce jego pracy posłużyły wielu innym profilaktykom.

Inicjatywa nagrody “Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku narodziła się w grudniu 2020, a jej pomysłodawcą jest Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN). W czasie epidemii COVID-19 znaczenie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży ogromnie wzrosło. Kryzys wynikający z izolacji, stresu, przeciążenia nauką i siedzeniem przed komputerem, wzmaga zagrożenia związane z uzależnieniami (od internetu, pornografii czy alkoholu), z przemocą i cyberprzemocą, czy też depresją lub samookaleczeniami. Dzieciom i młodzieży nie grożą tak bardzo skutki zdrowotne zakażenia wirusem COVID-19, za to mocno dotykają ich skutki psychiczne obecnej sytuacji. Niestety jednocześnie doszło do radykalnego ograniczenia skali działań profilaktycznych. Powodem jest zamknięcie szkół oraz ograniczenie środków przeznaczanych przez gminy na profilaktykę (ustawa covidowa dopuszcza przeniesienie tych środków na potrzeby bezpośrednio związane z epidemią).

Ustanowienie nowej nagrody ma na celu podniesienie rangi profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz statusu osób, które się tą dziedziną zajmują.

Laureat nagrody, Leszek Szawiński, uzyskał otrzymał dyplom dla Profilaktyka Roku 2020, odznakę „Złote Ogniwo” oraz zebraną od indywidualnych, anonimowych darczyńców nagrodę finansową wysokości 10 tys. złotych. W uznaniu zasług laureat został zaproszony do dołączenia do Kapituły.