Znamy laureata Nagrody “Złote Ogniwo” – Profilaktykiem Roku 2020

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest w czasie epidemii COVID-19 zadaniem najwyższej wagi. Trwająca sytuacja kryzysowa osłabia kondycję psychiczną nastolatków, co może wywołać całą lawinę dalszych problemów – od depresji, poprzez przemoc, po uzależnienia. Próbują temu zapobiec ludzie, których praca jest mało znana, ale bardzo potrzebna. Ci ludzie to PROFILAKTYCY – profesjonaliści wspierający dzieci i młodzież, i uczący je obrony przed zagrożeniami. By ich docenić, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej zainicjował nową, ogólnopolską nagrodę „Złote Ogniwo”

W dniu 28 stycznia, w ramach gali online, Kapituła nagrody przyznała tytuł Profilaktyka Roku za rok 2020 Leszkowi Szawińskiemu. Laureat wyróżnił się w czasie pandemii wyjątkową inicjatywą i wytrwałością w dostosowywaniu działań profilaktycznych do pracy zdalnej, a owoce jego pracy posłużyły wielu innym profilaktykom.

Inicjatywa nagrody “Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku narodziła się w grudniu 2020, a jej pomysłodawcą jest Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN). W czasie epidemii COVID-19 znaczenie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży ogromnie wzrosło. Kryzys wynikający z izolacji, stresu, przeciążenia nauką i siedzeniem przed komputerem, wzmaga zagrożenia związane z uzależnieniami (od internetu, pornografii czy alkoholu), z przemocą i cyberprzemocą, czy też depresją lub samookaleczeniami. Dzieciom i młodzieży nie grożą tak bardzo skutki zdrowotne zakażenia wirusem COVID-19, za to mocno dotykają ich skutki psychiczne obecnej sytuacji. Niestety jednocześnie doszło do radykalnego ograniczenia skali działań profilaktycznych. Powodem jest zamknięcie szkół oraz ograniczenie środków przeznaczanych przez gminy na profilaktykę (ustawa covidowa dopuszcza przeniesienie tych środków na potrzeby bezpośrednio związane z epidemią).

Ustanowienie nowej nagrody ma na celu podniesienie rangi profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz statusu osób, które się tą dziedziną zajmują.

Laureat nagrody, Leszek Szawiński, uzyskał otrzymał dyplom dla Profilaktyka Roku 2020, odznakę „Złote Ogniwo” oraz zebraną od indywidualnych, anonimowych darczyńców nagrodę finansową wysokości 10 tys. złotych. W uznaniu zasług laureat został zaproszony do dołączenia do Kapituły.

Profilaktyków, którzy nie poddali się przeciwnościom i aktywnie pracują na rzecz dzieci i młodzieży od początku epidemii, jest niemało. Leszek Szawiński – pedagog i profilaktyk mieszkający w Woźnikach Śląskich – wyróżnił się wśród nich wyjątkowo. Pracując metodami online z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami z różnych miejsc Polski stał się jednym z pionierów działań profilaktycznych prowadzonych zdalnie. Swoją motywacją do działań online zarażał innych profilaktyków, ucząc ich metod pracy i pokazując, że wspieranie dzieci i młodzieży w formie online jest nie tylko bardzo potrzebne, ale także możliwe. W kwietniu i maju 2020 Leszek Szawiński był współautorem programu „Nawigacja w kryzysie” opracowywanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Następnie dostosował do warunków pracy online swój własny program „Ratownicy Marzeń” oraz odegrał wiodącą rolę w dostosowywaniu programu „Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców”.

Profilaktyk lub wychowawca, jeśli sam żyje w zgodzie z tym, czego naucza staje się wzorem postaw dla młodzieży. Leszek Szawiński jest taką osobą. Jego twórcza pasja, wierność własnym wartościom, wytrwałość i szczera troska o młodzież to cechy, których ogromnie potrzeba w czasie przedłużającej się epidemii, której kolejne fale coraz większej liczbie osób odbierają energię, przygnębiają i wywołują zniechęcenie.

„Złote Ogniwo” to nagroda środowiskowa, która ma charakter niezależny. Nie mają na nią wpływu żadne instytucje publiczne ani biznesowe.

Nagrodę przyznaje Kapituła, w której skład wchodzi pięcioro doświadczonych profilaktyków z różnych regionów Polski, którzy reprezentują różne ważne dla profilaktyki podmioty: szkoła, samorząd, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, uczelnia, organizacja pozarządowa.

Informujemy, że nagroda finansowa wysokości 10 tys. złotych netto została już przekazana laureatowi.

Wyróżnienie dla Profilaktyka Roku oraz przyznanie nagrody „Złote Ogniwo” będzie miało charakter cykliczny.