Zgłoś kandydata do nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021!

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza do zgłaszania kandydatów na “Profilaktyka Roku 2021”. Czas tylko do końca grudnia!

Inicjatywa nagrody “Profilaktyk Roku” narodziła się w grudniu 2020 w czasie epidemii COVID-19.
Jej pomysłodawcą jest zarząd Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), przekonany, że w okresie szczególnej potrzeby działań profilaktycznych, a zarazem wyjątkowego ich niedoboru, konieczne jest podniesienie rangi profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz statusu osób, które się tą dziedziną zajmują. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Lepiej wspierać zdrowy rozwój, niż ponosić konsekwencje zaniedbań i problemów.

W wielu dziedzinach życia przyznawane są coroczne nagrody za wybitne osiągnięcia. Do roku 2020 nie było jednak ogólnopolskiej nagrody, która pozwoliłaby docenić wyróżniających się profilaktyków.
Aby sobie uświadomić, jak ważna jest praca profilaktyków, warto przypomnieć ilu poważnym zagrożeniom zapobiegają. Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów dzieci i młodzieży to dziedzina, która obejmuje spektrum działań na rzecz zapobiegania: używaniu substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, czy tzw. „dopalacze”), przemocy i cyberprzemocy, depresji i samobójstwom, hazardowi, pornografii i innym uzależnieniom behawioralnym, ryzykownym zachowaniom seksualnym, zakażeniom przenoszonym drogą płciową, a także demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich. Jednym biegunem działań profilaktycznych jest promocja zdrowia, wspieranie kondycji psychicznej i profilaktyka uniwersalna dla szerokiej populacji dzieci i młodzieży. Drugi biegun to profilaktyka selektywna czy wskazująca – skierowana do grup ryzyka lub osób, które już weszły na ścieżki zachowań ryzykownych i problemowych. Za merytoryczną treścią tego opisu stoją setki i tysiące ludzi, którzy albo poświęcili się w całości profilaktyce, albo łączą ją z innymi zadaniami.

IPZIN podjął wyzwanie, powołał Kapitułę i zainicjował ogólnopolską nagrodę, tworząc okazję do wyrażenia uznania wyjątkowym profilaktykom-pasjonatom i zarazem do podniesienia statusu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w oczach samych profilaktyków, w oczach decydentów i w  społeczeństwie.

Nagroda ma charakter niezależny. Kapituła nagrody działa bez żadnych nacisków z zewnątrz, a niezbędne środki finansowe (np. na uhonorowanie laureata nagrodą finansową) zbierane są od anonimowych darczyńców.

Zarząd IPZIN podjął decyzję, że nagrodę należy przyznać już za rok 2020, który wymagał wyjątkowych poświęceń od osób zajmujących się profilaktyką. W styczniu 2021 odbyła się Gala Online „Profilaktyk Roku 2020”, w trakcie której po raz pierwszy przyznana została nagroda „Złote Ogniwo”. Jej laureatem został Leszek Szawiński, profilaktyk ze Śląska. Uczestnicy Gali w anonimowej ankiecie bardzo wysoko ocenili zarówno sam pomysł i koncepcję nagrody, jak przygotowanie i przebieg Gali. Wyrazili też zdecydowane przekonanie, że nagroda powinna być przyznawana w kolejnych latach (w skali 1-6, gdzie 6 oznacza pełne poparcie, średnia ocena w tym aspekcie wyniosła 5,71). Na stronie internetowej IPZIN (www.ipzin.org) można znaleźć więcej informacji o Gali Online oraz osobie laureata wraz z pełnym tekstem laudacji.

Jak zgłosić kandydata na Profilaktyka Roku 2021.

Kandydatami do ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych, jednak nie mogą to być osoby, które już obecnie mają ogólnopolską rozpoznawalność. Oprócz szczególnych osiągnięć w danym roku, kandydaci muszą spełnić kilka innych kryteriów o charakterze profesjonalnym i osobowym.
O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki. Na stronie www.ipzin.org w zakładce Profilaktyk Roku zebrane są wszystkie niezbędne informacje o nagrodzie i jej regulaminie oraz o Kapitule, która nagrodę przyznaje.  

Zgłaszanie kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego, który znaleźć można w zakładce Profilaktyk Roku – także na stronie www.ipzin.org. Zgłaszającym nie może być osoba fizyczna lecz instytucja. Zgłoszenie powinno być poparte przez drugą instytucję. A zatem, jeśli zgłaszającym byłaby organizacja pozarządowa, to powinna uzyskać poparcie szkoły, gminy lub innej organizacji pozarządowej. Analogicznie w wypadku gdy zgłaszającym jest gmina lub szkoła. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z formularzem oraz regulaminem nagrody, aby przed zgłoszeniem danego kandydata lub kandydatki upewnić się, że spełnia najważniejsze kryteria.

Formularz będzie aktywny do 31 grudnia 2021.

Ogólnopolska Gala „Profilaktyk Roku 2021” odbędzie się w formie online lub hybrydowej.
Przewidywany termin wydarzenia to koniec stycznia 2022.