Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej – nagranie wideo z konferencji

Głównym celem konferencji w Lublinie było nawiązanie współpracy placówek województwa lubelskiego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej na rzecz wzmacniania kondycji psychicznej uczniów. W trakcie wydarzenia przedstawione zostały wyniki badań naukowych, rekomendacje dla systemu edukacji oraz konkretne działania ogólnopolskiego projektu „Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę” realizowanego przez IPZIN w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Z tego miejsca bardzo chcielibyśmy podziękować lubelskiemu Kuratorowi Oświaty – Pani Teresie Misiuk, za aktywny udział w konferencji i pomoc w sprawach orgnizacyjnych.