Uczniowie w całym kraju objęci wsparciem psychologicznym w ramach programu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Ponad 900 szkół zgłoszonych do programu Nawigacja w Każdą Pogodę, ponad 400 realizacji, 5 tysięcy osób na konferencjach organizowanych w formie hybrydowej on- line i stacjonarnie, 4 tysiące osób korzystających z Narzędziownika i niemal 8 tysięcy uczniów objętych wsparciem psychologicznym, to bilans programu Profilaktyka Zintegrowana w Każdą Pogodę realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej od września prowadzi działania z programu Ministra Edukacji i Nauki “Społeczna odpowiedzialność nauki”. Projekt realizowany pod hasłowym tytułem Profilaktyka Zintegrowana w Każdą Pogodę to w istocie “Popularyzacja wyników innowacyjnych badań naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań praktycznych wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-19”, który ma chronić uczniów przed negatywnymi skutkami izolacji, nauki zdalnej i niepewną sytuacją związaną z pandemią COVID-19.


W ramach działań profilaktycznych Instytutu powstała aplikacja Nawigacja w Każdą Pogodę, Narzędziownik z materiałami dydaktycznymi, a także zorganizowanych zostało pięć konferencji wspólnie z Kuratoriami Oświaty w Warszawie, Olsztynie, Lublinie, Poznaniu i Katowicach, które w istotny sposób przyczyniły się do popularyzacji programu i skierowały zachętę do włączenia się szkół ze wszystkich województw w Polsce. W trakcie konferencji zostały również zaprezentowane badania i raporty Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Do połowy grudnia w projekcie udział wzięło i bierze 538 placówek z całej Polski. Największe zainteresowanie wykazały szkoły z województwa Śląskiego 219 (27,5 %), dolnośląskiego – 97 (12,2 %) i podkarpackiego – 94 (11,8 %).

Pośród osób, które objęte zostały programem Nawigacja w Każdą Pogodę przeprowadziliśmy badania diagnozujące aktualną kondycję psychiczną dzieci, rodziców i nauczycieli. W ten sposób otrzymaliśmy informacje na temat samopoczucia i stanu psychicznego w obecnej sytuacji od 6401 uczniów, 3 247 rodziców i 2 059 nauczycieli. Dzięki przeprowadzonym badaniom poszczególne szkoły otrzymują dedykowane raporty z wynikami i diagnozą dla swojego środowiska szkolnego.

Na stronie Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w zakładce Narzędziownik umieszczonych zostało ponad 50 prezentacji, które pomagają rodzicom i nauczycielom skutecznie wspierać kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Narzędziownik to aplikacja przeznaczona do popularyzowania i dzielenia się materiałami opracowanymi w ramach projektu Profilaktyka Zintegrowana w Każdą Pogodę. Wśród materiałów prezentowanych w ramach Narzędziownika można znaleźć: streszczenia badań i raportów dotyczących sytuacji dzieci i młodzieży, programy profilaktyki zintegrowanej skierowane do młodzieży, wychowawców i rodziców, artykuły, scenariusze zajęć, filmy, podcasty oraz dobre praktyki wypracowane podczas konferencji i seminariów. Materiały i prezentacje Narzędziownika dotarły do ponad 4 tysięcy użytkowników.

Do tej pory w ramach projektu przeprowadzono także 24 stacjonarne realizacje rekomendowanego programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, w których udział wzięło 1 346 uczniów, 360 nauczycieli i 167 rodziców w szkołach na terenie całego kraju.

Dodatkowo Instytut Profilaktyki Zintegrowanej objął monitoringiem dzieci, nauczycieli i rodziców, w ramach którego sprawdziliśmy potrzeby i bariery związane z dostępem do działań profilaktycznych w czasie trwającej epidemii. W tym celu zebraliśmy wyniki z 8800 ankiet od młodzieży związanych z potrzebą wsparcia i dostrzeganymi ograniczeniami, 1760 od nauczycieli i 880 ankiet od rodziców w placówkach edukacyjnych w całej Polsce.

Profilaktyka Zintegrowana w Każdą Pogodę realizowana będzie do końca czerwca 2022 r. Wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, profilaktyków i rodziców zapraszamy do przyłączenia się do naszych działań. Do Państwa dyspozycji pozostaje aplikacja, nagrania konferencji i materiały zamieszczone w Narzędziowniku. Zadbajmy wspólnie o kondycję psychiczną dzieci i młodzieży.