Profilaktyka online w czasie epidemii – artykuł dla serwisu programyrekomendowane.pl

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu „Profilaktyka online w czasie epidemii. Wyniki badań i wnioski z doświadczeń praktycznych Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej” dla serwisu Programyrekomendowane.pl, w którym szeroko omówiliśmy wyniki naszych badań, które przeprowadzaliśmy z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami.

W momencie wybuchu epidemii w gronie ekspertów naszego Instytutu, w konsultacji z całym związanym z nami środowiskiem organizacji pozarządowych i trenerów podjęliśmy błyskawiczną decyzję, że – zgodnie z naszą wspólną misją – niezależnie od trudności i przeszkód będziemy w czasie epidemii wspierać młodzież. Doszliśmy zarazem do wniosku, że nie możemy podjąć żadnych działań, jeśli nie przeprowadzimy badań, które pomogą nam zdiagnozować zupełnie nową sytuację kwarantanny, izolacji społecznej i lockdownu.

Więcej na temat naszych badań można przeczytać pod tym linkiem: https://programyrekomendowane.pl/strony/wyniki-badan-instytutu-profilaktyki-zintegrowanej,418