Nowe wyzwania w profilaktyce. Czas kryzysu czy nowych szans? – nagranie

dr. Szymon Grzelak był gościem na konferencji “Nowe wyzwania w profilaktyce. Czas kryzysu czy nowych szans?” w Olsztynie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej i Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. W swoim wystąpieniu prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej zaprezentował wyniki badań i zbiór rekomendacji raportu przygotowanego wiosną dla MEIN Jak wspierać uczniów po roku epidemii.

Potrzeba wzmacniania kondycji psychicznej młodzieży wynikająca z prowadzonych przez cały okres epidemii badań podsumowanych wnioskami, stała się podstawą przygotowania projektu współfinansowanego z programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna odpowiedzialność nauki , którego założenia i cele zostały szczegółowo przedstawione uczestnikom.

Działania proponowane w projekcie zakładają wykorzystanie wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów do skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-19.

Profilaktyka zintegrowana w każda pogodę” to hasłowy tytuł projektu ułatwiający komunikację ze środowiskiem szkolnym. W ramach projektu powstanie między innymi obszerny zasób materiałów merytorycznych i metodycznych do wykorzystania przez wychowawców, specjalistów szkolnych i rodziców tzw. „Narzędziownik” a także szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę czyli zestaw narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez szkoły, umożliwiający wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy.

Propozycje te zostaną umieszczone na specjalnie dedykowanej projektowi Aplikacji, pozwalającej prowadzić działania wychowawczo-profilaktyczne w szkołach w oparciu o rekomendacje specjalistów IPZIN. Konferencja w Olsztynie była przedpremierową możliwością zajrzenia za kulisy projektu jeszcze na etapie powstawania rozwiązań.