Konferencja wspólnie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków”

Kuratorium Oświaty w Poznaniu wraz Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej zapraszają na wojewódzką konferencję stacjonarną ze streamingiem, realizowaną przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Tematem konferencji będzie: „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej. Inicjacja współpracy ze szkołami i placówkami województwa wielkopolskiego.”

Głównym celem konferencji jest nawiązanie współpracy szkół i placówek województwa wielkopolskiego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej na rzecz wzmacniania kondycji psychicznej uczniów. W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną wyniki badań naukowych, rekomendacje dla systemu edukacji oraz działania ogólnopolskiego projektu „Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę” realizowanego przez IPZIN. Zaprezentowane zostaną działania, do których szkoły i placówki województwa wielkopolskiego mogą się włączyć.

W drugiej części konferencji przedstawione będą dobre praktyki w zakresie wychowania, profilaktyki i wspierania kondycji psychicznej uczniów wypracowane przez specjalistów i wychowawców z województwa wielkopolskiego.

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2021 roku w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań.

Zgłoszenie na konferencję stacjonarną dyrektora (lub innej osoby reprezentującej szkołę/placówkę) poprzez formularz online. Liczba miejsc ograniczona.

Konferencja odbywać się będzie również w formie transmisji online. Kuratorium Oświaty w Poznaniu udostępni 16 listopada br. link umożliwiający udział w konferencji wszystkim szkołom i placówkom oświatowym województwa wielkopolskiego poprzez platformę informacyjną PIKO.