Czym jest profilaktyka zintegrowana? [wideo]

Film pomagający zrozumieć na czym polega całościowe, zintegrowane podejście do profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Model profilaktyki zintegrowanej jest podstawą wszystkich działań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Autor tego modelu ukazuje w filmie m.in. jego przydatność w czasie epidemii COVID-19, kiedy szczególnie potrzebne jest jednoczesne przeciwdziałanie wielu różnym zagrożeniom dla zdrowia psychicznego i rozwoju uczniów.