7 dźwigni skutecznej profilaktyki [wideo]

Film omawiający w skrótowy i przystępny sposób Siedmioelementową strategię działania, którą można stosować zarówno w bezpośredniej pracy profilaktycznej z uczniami, rodzicami czy nauczycielami, jak też w strategicznym planowaniu działań na poziomie szkoły, gminy lub regionu. W filmie zawarty jest akcent muzyczny – „Szanta dla przyjaciela” – napisana przez autora strategii w celu popularyzacji tego podejścia.