Więcej o nagrodzie

Inicjatywa nagrody “Profilaktyk Roku” narodziła się w grudniu 2020 w czasie epidemii COVID-19. Jej pomysłodawcą jest zarząd Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), któremu towarzyszyło przekonanie, że w okresie szczególnej potrzeby działań profilaktycznych, a zarazem wyjątkowego ich niedoboru, konieczne jest podniesienie rangi profilaktyki oraz statusu osób, które się tą dziedziną zajmują.  

W wielu dziedzinach życia przyznawane są coroczne nagrody za wybitne osiągnięcia. Nie było jednak dotąd ogólnopolskiej nagrody, która pozwoliłaby docenić wyróżniających się profilaktyków. IPZIN podjął to wyzwanie licząc, że stworzenie nagrody Złote Ogniowo dla Profilaktyka Roku. 

Czas epidemii COVID-19, to okres, w którym dorośli są bardziej narażeni na zakażenie i jego skutki, za to dzieci i młodzież doświadczają najpoważniejszych skutków psychicznych. Powagę zagrożeń pokazują wyniki licznych badań prowadzonych przez IPZIN. 

Nagroda ma charakter ogólnopolski, a kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych. Oprócz szczególnych osiągnięć w danym roku, kandydaci muszą spełnić kilka kryteriów o charakterze profesjonalnym i osobowym. 

O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki. W trakcie Gali można będzie zobaczyć jej członków i wysłuchać ich krótkiego przedstawienia.

Każdy nagrodzony otrzymuje zarówno nagrodę symboliczną (specjalna odznaka), jak nagrodę finansową. Sponsorami nagrody są indywidualni, anonimowi darczyńcy. Nie sponsoruje jej żadna firma ani żadna instytucja publiczna, co ma pomóc w strzeżeniu niezależnego charakteru nagrody.

W ramach tegorocznej edycji Nagrody, zgłoszenia będą przyjmowane do 31 grudnia 2021 r. Kandydata zgłaszać można w zakładce Zgłoś Kandydata

Uroczysta Gala (w zależności od sytuacji pandemicznej on-line albo stacjonarnie) odbędzie się po koniec stycznia 2022 r. W trakcie uroczystości zostanie ogłoszony laureat Nagrody, a także zostanie wręczona statuetka Złotego Ogniwa i nagroda finansowa dla Profilaktyka Roku 2021.