Temat seksualizacji dzieci i młodzieży jest nieustannie żywy. Tym razem o konsekwencjach tego typu zachowań pisze czerwcowy numer „Remedium”. Dr Szymon Grzelak wyjaśnia, że jednym z podstawowych sposobów zapobiegania zaburzeniom rozwojowym i problemom dzieci i młodzieży, wynikającym z seksualizacji, jest odpowiednio prowadzona edukacja i profilaktyka.

„Remedium” istnieje na rynku wydawniczym od kilkunastu lat. Ideą pisma jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia.

W „Remedium” w przystępny sposób prezentowana jest wiedza z zakresu:

  • pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym;
  • szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania;
  • badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia i in.

Odbiorcami „Remedium” są pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczych, a także specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka oraz organizacje pozarządowe i lokalni decydenci.

„Remedium” znajduje się na liście Index Copernicus obejmującej ponad 400 czasopism specjalistycznych.

Partnerami pisma są: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS.

Tutaj znajdziesz czerwcowy numer „Remedium”.

W dniu 4 lutego odbyła się w Sejmie RP konferencja pt. „Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa”. O najnowszych wynikach badań IPZIN nad młodzieżą gimnazjalną mówił w swoim wystąpieniu dr Szymon Grzelak.

Na zaproszenie organizatorów konferencji dr Szymon Grzelak wygłosił wykład pt. „Wnioski z badań empirycznych nad skuteczną profilaktyką problemów dzieci i młodzieży, a Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. W ramach prezentacji przedstawione zostały najnowsze wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przeprowadzonych w roku 2013 w grupie N=5394 gimnazjalistów. W wystąpieniu, które uzupełniało liczne komentarze prawników, wymienione były obiekcje dotyczące niektórych sformułowań Konwencji RE, których brzmienie przeczy płynącej ze światowych badań wiedzy o warunkach skuteczności oddziaływań profilaktycznych i edukacyjnych.


Udostępnione materiały:

Typicky lékárna může prodej na vás s diskrétnější ošetření nejrůznějších zdravotnických otázek. To je důvod, proč internetové drogerií rostly v popularitě v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelé Cialis. Pokud máte starosti o pohlaví problému, patrně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelskou hledat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotnických problémů. Obvykle lidé, kdo berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na vztyčitelný dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této záležitosti. Obecně zaplatit, že to může obsahovat vysoký krevní tlak, nemoc ledvin, nebo panické narušení nějakého druhu. Naneštěstí téměř vše léky mají někdy nebezpečné vedlejší efekty, od hlavy k smrti. Velmi pravděpodobné, že lékař bude brát v aspektem možné interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí zážitek jste měl s opravným prostředkem.

Badania przeprowadzane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej po raz kolejny zostały wykorzystane w debacie publicznej. Tym razem na prośbę Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Senatu RP przygotowano ekspertyzę pt.: „Rola ojców i postawy Polaków w wobec ojcostwa w świetle badań społecznych”.

-> Tutaj znajduje się powyższa ekspertyza

 

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétní ošetření rozdílný zdravotnických problémů. To je důvod, proč internetové připojení farmacie rostly v obliba v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte obavy o sex problému, patrně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelů vypadat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotních otázek. Obvykle lidé, kdo berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této věcí. Obecně věnovat, že to může obsahují vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, nebo panický strach narušení nějakého druhu. Bohužel téměř všechny léky mají někdy nebezpečné sekundární účinky, od hlavy k smrti. Velmi nejspíš, že doktor bude brát v zřetel možné interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí praxe jste měl s opravným prostředkem.