O Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieżypo raz kolejny przeczytać możemy w najnowszym, styczniowym numerze „Świata Problemów”. Ty razem ukazane jest ono jako propozycja strategii opartej na odważnej, ale bardzo racjonalnej wizji, która może nadać ponadsektorową spójność działaniom państwa, samorządów, szkół i wszystkich innych podmiotów realizujących zadania z obszaru wychowania i profilaktyki. Cały tekst można przeczytać w wersji papierowej pisma.

 

 

Więcej o Świecie Problemów czytaj tutaj...

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétní ošetření nejrůznějších zdravotních problémů. To je důvod, proč internetové drogerií rostly v popularitě v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelé Cialis. Pokud máte znepokojovat o sexuální problému, nejspíš víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelskou vypadat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotních problémů. Obvykle lidé, kteří berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a zkroucení se na vztyčitelný dysfunkce drog. Takže je to značný se dozvědět o této záležitosti. Obecně zaplatit, že to může zahrnovat vysoký krevní tlak, choroba ledvin, nebo panický strach narušení nějakého druhu. Bohužel téměř vše léky mají někdy se nebezpečně vedlejší vlivy, od hlavy k smrti. Velmi možná, že lékař bude brát v úvahu lze interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí praxe jste měl s opravným prostředkem.

27 listopada Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Łodzi we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii zainaugurował cykl konferencyjno-szkoleniowy dla dyrektorów gimnazjów pt. „Profilaktyka jako inwestycja”. Konferencję inauguracyjną otwierał 1,5 godzinny wykład dr Szymona Grzelaka„Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako płaszczyzna budowania całościowej strategii działań profilaktycznych przez samorząd, szkoły i innych partnerów społecznych”.

 

  

W dniu 8 października 2015 r. w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się międzyresortowe spotkanie poświęcone profilaktyce problemów młodzieży i przedstawieniu rekomendacji z badań naukowych zawartych w Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży – publikacji powstałej w wyniku współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji i Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Dr Szymon Grzelak wygłosił wykład pn. Skuteczność i spójność zarządzania profilaktyką problemową w oparciu o „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki” - prezentacja wniosków z w/w raportu badawczego.

 

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży zostało opracowane przez zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej i wydane we wrześniu 2015 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (w ramach projektu EFS).

Publikacja podsumowuje doświadczenia wielu lat pracy pozytywnej jego autorów. W naszej opinii ma znaczenie strategiczne dla tworzenia fundamentów spójnego programu działania w obszarze wychowania i profilaktyki, które są oparte na badaniach naukowych, wartościach  i doświadczeniach praktycznych. Zawarte w nim rekomendacje powinny być znane twórcom polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Vademecum jest napisane językiem zrozumiałym i stanowi formę hybrydy pomiędzy raportem naukowym, a przewodnikiem praktycznym.

Vademecum będzie rozesłane przez ORE do wydziałów edukacji wszystkich samorządów w Polsce. Autorzy będą czynić starania, by publikacja dotarła także do innych instytucji.

Konferencja Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii miała miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu RP w poniedziałek, 22 czerwca. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Twoja Sprawa, a swoim patronatem objęła to wydarzenie Wicemarszałek Sejmu, Elżbieta Radziszewska.

 

 

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej po raz kolejny wystąpił w polskim Sejmie. Tym razem na konferencji: „Rodzina i społeczeństwo. Razem na rzecz małżeństwa i rodziny”. Spotkanie pod patronatem Marszałek Sejmu, Elżbiety Radziszewskiej odbywało się w piątek, 17 kwietnia 2015 r. Z ramienia IPZ wystąpił dr Szymon Grzelak. Swoją prezentację oparł o badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej oraz o raport Ośrodka Rozwoju Edukacji.

-> Zobacz retransmisję

 

 

 

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétnější ošetření nejrůznějších zdravotních problémů. To je důvod, proč internetové lékárna rostly v popularitě v poslední letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte znepokojovat o sexuální problému, pravděpodobně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelsky dívat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdraví problémů. Obvykle lidé, kdo berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to značný se dozvědět o této záležitosti. Obecně zaplatit, že to může zahrnovat vysoký krevní tlak, nemoc ledvin, nebo panický strach poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř vše léky mají někdy nebezpečné vedlejší účinky, od hlavy k smrti. Velmi pravděpodobné, že doktor bude brát v úvahu možné interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí praxe jste měl s opravným prostředkem.

„Miejsce edukacji psychoseksualnej w działaniach szkoły na rzecz zdrowia” - taki temat miało seminarium przygotowywane przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych Instytutu Badań Edukacyjnych, a odbywające się w czwartek, 9 kwietnia 2015 r. Jeden z wykładów wygłosił dr Szymon Grzelak. Prelegent z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej podjął refleksję na temat „Ryzykowne zachowania seksualne i seksualizacja w kontekście innych problemów młodzieży. Wykład na podstawie raportu z badań „Problemy młodzieży a pozytywny potencjał społeczności lokalnej” opracowanego na zlecenie ORE.

 

 

 

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétní ošetření nejrůznějších zdraví problémů. To je důvod, proč internetové drogerií rostly v popularitě v minulý letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte obavy o sexuálním problému, možná víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelsky hledat přesnou frázi Cialis České na internetové připojení. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdraví problémů. Obvykle lidé, kteří berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této záležitosti. Obecně zaplatit, že to může zahrnovat vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, nebo panický strach poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř všechny léky mají někdy nebezpečné vedlejší účinky, od hlavy k smrti. Velmi možná, že doktor bude brát v zřetel možné spolupráce s léky Cialis, váš věk a předchozí zkušenosti jste měl s opravným prostředkem.

W dniach 23-24 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja nt. „Promocja zdrowia i profilaktyka – inwestycją w kapitał społeczny”, organizowana w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnymi II etap we współpracy z Wydziałem Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji. W drugim dniu konferencji jeden z wykładów miał dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. W swoim wystąpieniu prezentował on wyniki badań ukazujących problemy młodzieży w stosunku do pozytywnego potencjału społeczności lokalnej. Zastanawiał się także jak skutecznie zarządzać profilaktyką.

 

Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował w czwartek, 11 grudnia 2014 r. seminarium zatytułowane: „Miejsce edukacji psychoseksualnej w działaniach szkoły na rzecz zdrowia. Szkolne programy profilaktyczne - prezentacja dobrych praktyk”. Głównym punktem programu był się wykład dr Szymona Grzelaka pt. „Mechanizmy akceptacji społecznej i skuteczności profilaktycznej programu Archipelag Skarbów®”.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

„Wychowanie seksualne w szkole – cele, metody, problemy” - taki tytuł miała wojewódzka konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Specjalistyczną Poradnię Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie. Spotkanie odbywało się pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym miesięcznika „Remeduim”. W trakcie jednej z sesji wykład mówiący o skuteczności wychowania seksualnego w świetle badań wygłosił dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

 

 

 

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétnější ošetření rozdílný zdravotnických problémů. To je důvod, proč internet lékárna rostly v obliba v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelé Cialis. Pokud máte trápit o pohlaví problému, pravděpodobně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelů vypadat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotnických problémů. Obvykle lidé, kteří berou drogy, jako jsou amfetaminy těžký udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to značný se dozvědět o této záležitosti. Obecně platí, že to může obsahovat vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, nebo panické poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř vše léky mají někdy se nebezpečně vedlejší vlivy, od hlavy k smrti. Velmi možná, že doktor bude brát v zřetel možné interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí zkušenosti jste měl s opravným prostředek.

Na łamach Rzeczpospolitej w ostatnich dniach przeczytać można było o próbie ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży do pornografii. Autor artykułu „Stop dla pornografii w telefonach” powołuje się m.in. na badania przeprowadzone przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

-> Tutaj przeczytasz artykuł "Stop dla pornografii w telefonach"

 

 

 

Typicky farmacii může prodej na vás s diskrétní ošetření nejrůznějších zdravotních problémů. To je důvod, proč internetové drogerií rostly v popularitě v poslední letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte starosti o sexuálním problému, nejspíš víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelskou vypadat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotních problémů. Obvykle lidé, jenž berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a kroucení se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této záležitosti. Obecně zaplatit, že to může obsahovat vysoký krevní tlak, choroba ledvin, nebo panické poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř celý léky mají někdy nebezpečné sekundární efekty, od hlavy k smrti. Velmi pravděpodobné, že doktor bude brát v úvahu lze interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí zkušenosti jste měl s opravným prostředkem.

Jakie są poglądy i wybory młodzieży w kwestii alkoholu, pornografii i współżycia seksualnego? Ilu 14–15-latków ma myśli samobójcze lub bierze udział w bójkach, a ilu swój czas poświęca na hobby lub działania społeczne? Którzy dorośli są najważniejszymi przewodnikami w życiu młodych ludzi?
 
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w najnowszej Broszurze dostępnej online przedstawia najnowsze wyniki badań na próbie ponad 11 tys. osób przeprowadzonych w latach 2014-2017 dotyczące potencjału i problemów młodzieży. Okazuje się, że wbrew obiegowej opinii, przekazowi kultury masowej i massmediów, większość lub zdecydowana większość młodzieży nie pije alkoholu, nie korzysta z narkotyków, nie używa dopalaczy, nie pali papierosów, nie miała inicjacji seksualnej, nie była sprawcą cyberprzemocy, nie brała udziału w bójkach i nie miała myśli samobójczych. Większość młodzieży ma też zdrowe i mądre przekonania dotyczące korzystania z alkoholu, pornografii czy współżycia seksualnego. Około połowa młodzieży posiada i rozwija swoje pasje, należy do szkolnego lub pozaszkolnego koła zainteresowań oraz angażuje się społecznie na rzecz innych ludzi lub środowiska. 
 

Pragniemy podzielić się wielką radością, że zostało już wydane angielskieg wydanie naszej publikacji Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (w całości dostępne pod tym linkiem). Tytuł angielskiego wydania brzmi The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems.Publikacja została wydana przez nowo utworzony European Instititue for Integrated Prevention.

 

 

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży zostało opracowane przez zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej i wydane we wrześniu 2015 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (w ramach projektu EFS).

Publikacja podsumowuje doświadczenia wielu lat pracy pozytywnej jego autorów. W naszej opinii ma znaczenie strategiczne dla tworzenia fundamentów spójnego programu działania w obszarze wychowania i profilaktyki, które są oparte na badaniach naukowych, wartościach  i doświadczeniach praktycznych. Zawarte w nim rekomendacje powinny być znane twórcom polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Vademecum jest napisane językiem zrozumiałym i stanowi formę hybrydy pomiędzy raportem naukowym, a przewodnikiem praktycznym.

Vademecum będzie rozesłane przez ORE do wydziałów edukacji wszystkich samorządów w Polsce. Autorzy będą czynić starania, by publikacja dotarła także do innych instytucji.

Miesięcznik „Remedium” w kolejnym, lipcowo-sierpniowym numerze ponownie poświęcił wiele miejsca tematowi seksualizacji. Tym razem dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej pisze z jednej strony o działaniach w sferze publicznej oraz kampaniach społecznych, a z drugiej o badaniach naukowych stanowiących konieczne zaplecze każdej rozsądnej profilaktyki.

Artykuł kierowany jest głównie dla pracowników szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczych, a także specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka oraz organizacji pozarządowych i lokalnych decydentów.

„Remedium” istnieje na rynku wydawniczym od kilkunastu lat. Partnerami pisma są: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS.

Tutaj znajdziesz lipcowo-sierpniowy numer „Remedium”

Temat seksualizacji dzieci i młodzieży jest nieustannie żywy. Tym razem o konsekwencjach tego typu zachowań pisze czerwcowy numer „Remedium”. Dr Szymon Grzelak wyjaśnia, że jednym z podstawowych sposobów zapobiegania zaburzeniom rozwojowym i problemom dzieci i młodzieży, wynikającym z seksualizacji, jest odpowiednio prowadzona edukacja i profilaktyka.

„Remedium” istnieje na rynku wydawniczym od kilkunastu lat. Ideą pisma jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia.

W „Remedium” w przystępny sposób prezentowana jest wiedza z zakresu:

  • pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym;
  • szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania;
  • badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia i in.

Odbiorcami „Remedium” są pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczych, a także specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka oraz organizacje pozarządowe i lokalni decydenci.

„Remedium” znajduje się na liście Index Copernicus obejmującej ponad 400 czasopism specjalistycznych.

Partnerami pisma są: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS.

Tutaj znajdziesz czerwcowy numer „Remedium”.

W dniu 4 lutego odbyła się w Sejmie RP konferencja pt. „Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa”. O najnowszych wynikach badań IPZIN nad młodzieżą gimnazjalną mówił w swoim wystąpieniu dr Szymon Grzelak.

Na zaproszenie organizatorów konferencji dr Szymon Grzelak wygłosił wykład pt. „Wnioski z badań empirycznych nad skuteczną profilaktyką problemów dzieci i młodzieży, a Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. W ramach prezentacji przedstawione zostały najnowsze wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przeprowadzonych w roku 2013 w grupie N=5394 gimnazjalistów. W wystąpieniu, które uzupełniało liczne komentarze prawników, wymienione były obiekcje dotyczące niektórych sformułowań Konwencji RE, których brzmienie przeczy płynącej ze światowych badań wiedzy o warunkach skuteczności oddziaływań profilaktycznych i edukacyjnych.


Udostępnione materiały:

Typicky lékárna může prodej na vás s diskrétnější ošetření nejrůznějších zdravotnických otázek. To je důvod, proč internetové drogerií rostly v popularitě v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelé Cialis. Pokud máte starosti o pohlaví problému, patrně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelskou hledat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotnických problémů. Obvykle lidé, kdo berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na vztyčitelný dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této záležitosti. Obecně zaplatit, že to může obsahovat vysoký krevní tlak, nemoc ledvin, nebo panické narušení nějakého druhu. Naneštěstí téměř vše léky mají někdy nebezpečné vedlejší efekty, od hlavy k smrti. Velmi pravděpodobné, že lékař bude brát v aspektem možné interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí zážitek jste měl s opravným prostředkem.

Badania przeprowadzane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej po raz kolejny zostały wykorzystane w debacie publicznej. Tym razem na prośbę Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Senatu RP przygotowano ekspertyzę pt.: „Rola ojców i postawy Polaków w wobec ojcostwa w świetle badań społecznych”.

-> Tutaj znajduje się powyższa ekspertyza

 

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétní ošetření rozdílný zdravotnických problémů. To je důvod, proč internetové připojení farmacie rostly v obliba v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte obavy o sex problému, patrně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelů vypadat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotních otázek. Obvykle lidé, kdo berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této věcí. Obecně věnovat, že to může obsahují vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, nebo panický strach narušení nějakého druhu. Bohužel téměř všechny léky mají někdy nebezpečné sekundární účinky, od hlavy k smrti. Velmi nejspíš, že doktor bude brát v zřetel možné interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí praxe jste měl s opravným prostředkem.