Program Nawigacja w kryzysie. Akcja Archipelagu Skarbów® powstał jako odpowiedź profilaktyczna ekspertów IPZIN i środowiska trenerów programu Archipelag Skarbów® na potrzeby związane z trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją młodzieży, rodziny, szkoły i całego społeczeństwa powstałą na skutek epidemii koronawirusa.

Podstawowym celem interwencji jest wsparcie psychiczne młodzieży i pomoc w odnajdywaniu sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i z życiem w czasie epidemii i kwarantanny. Drugim celem działania jest wsparcie dorosłych (rodziców, nauczycieli) w pełnieniu funkcji wychowawczej i profilaktycznej w nowych, nieznanych im wcześniej realiach. Warunki kwarantanny sprawiają, że szczególnie ważnym zadaniem profilaktyków jest realizacja działań, które sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu pomiędzy młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, budują solidarność wobec niezależnego od wszystkich kryzysu i wskazują konkretne sposoby wzajemne j pomocy w przeżywaniu sytuacji.

 

Dla kogo?

Program jest skierowany do młodzieży, ale także rodziców i kadry pedagogicznej. Działanie składa się z kilku elementów. Najpierw młodzież, rodzice i wychowawcy wezmą udział w badaniu ankietowym (z pytaniami dostosowanymi do każdej z tych grup). Następnie trenerzy programu spotkają się z młodzieżą z poszczególnych klas w obecności wychowawców na spotkaniach profilaktycznych online. Na koniec każda grupa uczestników otrzyma materiały opracowane na podstawie wybranych wyników badań z Państwa szkoły, zawierające wnioski i wskazówki dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie w kryzysowej sytuacji epidemii.

Proponowany przez nas program jest częścią szerszej, ogólnopolskiej akcji profilaktycznej pod nazwą: Akcja Nawigacja – chroń siebie, wspieraj innych, zainicjowanej przez zespół specjalistów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej oraz środowisko trenerów programu Archipelag Skarbów®.

Pierwszym krokiem akcji było przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 2-9 kwietnia 2020 pogłębionego sondażu internetowego. Sondażem objęto ponad dwa tysiące młodych ludzi (N=2475) w wieku 13-19 lat, a jego wyniki zostały opublikowane w dwuczęściowym raporcie „Młodzież w czasie epidemii” z 8 i 16 kwietnia 2020, który pomaga zrozumieć przeżycia nastolatków w czasie epidemii i kwarantanny oraz określić, którym młodym ludziom jest obecnie najtrudniej. 

Sytuacja pandemii, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga solidarności wszystkich – zarówno młodzieży, nauczycieli, jak i rodziców. Dlatego do programu Nawigacja w kryzysie. Akcja Archipelagu Skarbów® zapraszamy:

 • uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowych oraz klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych,
 • rodziców uczniów,
 • wychowawców klas uczestniczących w programie.

 

Odpowiedź na realne potrzeby

Akcja Nawigacja jest odpowiedzią IPZIN i środowiska trenerów Archipelag Skarbów® na realne potrzeby wychowawcze i profilaktyczne uczniów, rodziców i nauczycieli w obecnej sytuacji. 

Wiemy, że w tzw. „normalnym czasie” potrzebne jest prowadzenie wśród młodzieży skutecznych działań profilaktycznych, dotyczących wielu obszarów zagrożeń. W czasie epidemii, czasie szczególnie trudnym dla całego społeczeństwa, tym bardziej nie można zapomnieć o wsparciu młodzieży w radzeniu sobie z obiektywnie trudnymi okolicznościami i związanymi z nimi emocjami.

W świetle badań sondażowych przeprowadzonych przez IPZIN w najbardziej dotkliwe dla młodzieży aspekty obecnej sytuacji, to m.in.:

 • Brak normalnych, opartych na fizycznym byciu w jednym miejscu, spotkań z rówieśnikami
 • Niemożność realizacji wielu czynności w formie fizycznej – trenowania sportu, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, religijnych czy rozrywkowych
 • Długotrwałe przebywanie na małej przestrzeni – czasem w ciasnocie
 • Znacznie zwiększony kontakt z komputerem i internetem oraz wiążące się z tym zwiększone ryzyko kontaktu ze szkodliwymi i/lub uzależniającymi treściami
 • Bardzo duże przeciążenie zadaniami szkolnymi zadawanymi przez nie mającą doświadczenia w synchronizacji e-learningu szkołę.
 • Silne obawy dotyczące możliwości zakażenia i choroby bliskich (zwłaszcza starszych) członków rodziny
 • Obawy dotyczące utraty pracy przez rodziców i środków do życia dla rodziny
 • Obawy związane z egzaminami (klasy 8, a zwłaszcza klasy maturalne)
 • Silna i powszechna obawa co do przyszłości (w kontekście własnego życia, pracy, funkcjonowania rodziny, a nawet przyszłości całego świata).

Wyniki sondażu IPZIN pokazują, że łatwiej znoszą czas epidemii ci młodzi ludzie, którzy mogą liczyć na wysłuchanie i wsparcie ze strony otaczających ich dorosłych.

Czas epidemii i kwarantanny jest również szczególnie trudny dla rodziców, gdyż mają oni nowe, dodatkowe troski i może być im trudno odpowiedzieć na potrzeby psychiczne dzieci – zwłaszcza tych starszych, nastoletnich, z którymi relacje są zwykle bardziej złożone niż z młodszymi dziećmi. Wielu rodziców przeżywa duże problemy adaptacyjne związane z pracą w domu i wykonywaniem zadań zawodowych na niewielkiej przestrzeni, często w hałasie.

Dla nauczycieli jest to czas nowych, bardzo trudnych wyzwań, związanych z przestawianiem się na e-nauczanie. Jest ono prowadzone najczęściej z własnego domu, który przez to przestaje być dla nich azylem (uczestnicząca w lekcjach młodzież może słyszeć odgłosy prywatnego życia domowego nauczyciela, co może być trudne i stresujące). Wielu nauczycieli pracuje po nocach, aby dostosować swoje zajęcia do trybu e-learningu, często bez wystarczającej pomocy technicznej i informatycznej.

W takiej sytuacji wsparcie profesjonalnych profilaktyków jest bardzo potrzebne. Ponieważ jednak opracowane wcześniej programy profilaktyczne nie nadają się do realizacji w obecnych warunkach, konieczne było sprawne opracowanie nowego oddziaływania – odpowiadającego na potrzeby czasu epidemii. Takim oddziaływaniem jest właśnie program Nawigacja w kryzysie. Akcja Archipelagu Skarbów®.

 

Przebieg działań profilaktycznych

Etapy działań:

1. Wstępny kontakt ze szkołą i zebranie zgód na udział w programie.

2. Pierwsze spotkanie online z młodzieżą i wychowawcą.

3. Badanie ankietowe online wśród młodzieży (40 min), rodziców (5-10 min) i wychowawców klas biorących udział w programie (10 min).

4. Spotkanie profilaktyczne online z młodzieżą, dotyczące sposobów radzenia sobie w kryzysowej sytuacji epidemii, z wykorzystaniem wyników ogólnopolskiego sondażu IPZIN oraz podsumowania wyników badań dla szkoły (do 1h zegarowej dla każdej klasy).

5. Przygotowanie raportów z badań ze wskazówkami dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 

Informacje organizacyjne

Realizacja programu jest możliwa po wyrażeniu zgody Rodziców na udział dziecka w działaniach profilaktycznych.

Wychowawca klasy jest jednym z moderatorów zajęć i to on, jako jedyny, będzie miał dostęp do danych osobowych uczniów (adres e-mail, numer telefonu, nazwisko ucznia). Prowadzący program trenerzy na żadnym etapie realizacji zajęć nie mają dostępu do tych informacji. Dotyczy to również badania online, które jest anonimowe i dobrowolne. Nie zbieramy i nie przechowujemy żadnych danych osobowych uczestników.

Działania programu są realizowane za pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu narzędzi dopasowanych do platformy komunikacyjnej i oprogramowania do badań online rekomendowanych przez IPZIN.

Po zakończeniu działań w klasach każdy rodzic otrzyma za pośrednictwem szkoły plik z raportem, opartym na badaniach w Państwa szkole i zawierającym wnioski oraz wskazówki dotyczące wspierania młodzieży w radzeniu sobie z obecną sytuacją.

Pełną ofertę programu można znaleźć pod tym linkiem ->  "Nawigacja w kryzysie. Akcja Archipelagu Skarbów" - oferta

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani programem "Nawigacja w kryzysie. Akcja Archipelagu Skarbów" Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej zapraszamy do kontaktu:

Telefon: 692-822-302
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Raport „Młodzież w czasie epidemii” docenili między innymi: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - Barbara Bremberk. Czytaj o tym więcej w Aktualnościach.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) jest fundacją, nad którą nadzór sprawuje Minister Zdrowia. Misją Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki. Instytut prowadzi badania naukowe, opracowuje ekspertyzy, a także tworzy programy profilaktyczne dla młodzieży, które są realizowane w szkołach (około 40 000 uczestników rocznie).