Konferencja Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii miała miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu RP w poniedziałek, 22 czerwca. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Twoja Sprawa, a swoim patronatem objęła to wydarzenie Wicemarszałek Sejmu, Elżbieta Radziszewska.

 

 

 

 O dramatycznych skutkach korzystania z pornografii mówili wybitni specjaliści z USA i Wielkiej Brytanii, m. in. dr Gail Dines oraz dr Donald Hilton, który omawiał wyniki badań z zakresu brain science, które wskazują na zmiany w pracy mózgu występujące w przypadku uzależnień behawioralnych, w tym uzależnienia od pornografii.

Fot. Maciej Biedrzycki

Zagraniczni prelegenci z trenerami programu Archipelag Skarbów
(dr Gail Dines - czwarta od prawej; John Carr - szósty od prawej; dr Donald Hilton - siódmy od prawej)

W ramach konferencji cytowano obszernie wyniki polskich badań przeprowadzonych w latach 2012-2014 przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wśród polskich gimnazjalistów (N = 10 880), które pozwalają ocenić stopień korzystania z pornografii przez młodzież, a także związki między korzystaniem z pornografii a innymi zachowaniami ryzykownymi i problemowymi. Z badań tych wynika, że w ostatnich latach spośród wszystkich gimnazjalistów celowo korzystających z pornografii 95% chłopców i 81% dziewcząt posługiwało się w tym celu internetem, w tym 30% internetem w telefonie komórkowym. Badania IPZIN wskazują także na wysoką korelację pomiędzy korzystaniem z pornografii a byciem sprawcą przemocy rówieśniczej.

W ramach konferencji zaprezentowano także zbiór dobrze opracowanych i możliwych do wdrożenia postulatów, które ograniczyłyby dostęp dzieci i młodzieży do treści pornograficznych. Materiały te zostały oficjalnie przekazane do Kancelarii Przewodniczącego Rady Ministrów.

Celem konferencji było ukazanie znaczenia odpowiednich decyzji rządowych i regulacji prawnych, a także skuteczne egzekwowanie już istniejącego prawa, które umożliwia ograniczanie obecności pornografii w przestrzeni publicznej i tym samym mniejszy dostęp dzieci i młodzieży. Organizatorzy konferencji, skupiając się na prawnych aspektach zagadnienia, zaznaczyli, że rozumieją znaczenie edukacji i że w tym zakresie w pełni identyfikują się z podejściem Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Ta opinia jest o tyle uzasadniona, że program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów jest jedynym w Polsce, który (w świetle naukowych badań ewaluacyjnych) ogranicza korzystanie z pornografii przez młodzież gimnazjalną i zmienia postawę wobec seksualności w kierunku większej dojrzałości i szacunku.

Informacje źródłowe:

Typicky farmacii může prodej na vás s diskrétní ošetření rozdílný zdravotních problémů. To je důvod, proč internetové lékárna rostly v oblíbenost v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte starosti o sexuálním problému, pravděpodobně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelskou vypadat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotních otázek. Obvykle lidé, jenž berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na vztyčitelný dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této věcí. Obecně věnovat, že to může zahrnovat vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, nebo panické poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř vše léky mají někdy nebezpečné druhotný účinky, od hlavy k smrti. Velmi pravděpodobné, že lékař bude brát v úvahu možné spolupráce s léky Cialis, váš věk a předchozí praxe jste měl s opravným prostředkem.