Dwa wykłady i warsztat podczas V. Konferencji szkoleniowej dla koordynatorów ds. promocji zdrowia pt. „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako narzędzie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020” zostały przeprowadzone podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocław. W spotkaniu odbywającym się 29 listopada 2016 r. wzięło udział około 200 reprezentantów placówek oświatowych i urzędników podległych miejskiemu wydziałowi zdrowia.  

 
 
Prezes IPZIN dr Szymon Grzelak w swoim wystąpieniu omówił siedem dźwigni skutecznej profilaktyki (patrz: Vademecum skutecznej profilaktyki) jako praktyczne i nowoczesne podejście do zapobiegania problemom dzieci i młodzieży. Wiceprezes IPZIN, mgr Agata Balcerzak przedstawiła wybrane wyniki diagnozy problemów i pozytywnego potencjału młodzieży prowadzonej przez IPZIN we wrocławskich szkołach w latach 2013-2016. Natomiast prezes Fundacji „Profilaktyka z Pasją”, Małgorzata Chojnacka podsumowała doświadczenia z realizacji programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów we wrocławskich szkołach w latach 2013-2016, jako przykład oddziaływania opartego na siedmiu dźwigniach skutecznej profilaktyki. W ostatniej części spotkania dr Szymon Grzelak poprowadził warsztat na temat wdrażania siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki w szkole i działaniach instytucji samorządowych, czego owocem była lista praktycznych pomysłów.