W Łodzi co najmniej do 2018 r.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wygrał dwa wieloletnie konkursy, ogłoszone przez Urząd Miasta Łodzi:

- w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
(http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12316#wyniki)
- w ramach zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.
(http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12476#wyniki)

W przypadku obu konkursów oferty Instytutu zostały ocenione najwyżej i zajęły pierwsze miejsca na listach rankingowych.  

W ramach profilaktyki alkoholowej, przeprowadzać będziemy w Łodzi każdego roku, w około 8 gimnazjach, następujące działania:

  1. szczegółową diagnozę zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży z danej szkoły,
  2. dwudniowy program profilaktyczny w dużej grupie uczniów,
  3. kilkugodzinne warsztaty w klasach – tematyka dopasowana do potrzeb danej klasy, wybrana na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy.

Powstanie także Młodzieżowy Klub Archipelagu Skarbów, który pozwoli na integrację młodych ludzi, zaangażuje ich w promocję zdrowego stylu życia oraz pomoże rozwijać młodzieży jej pozytywny potencjał.

W ramach profilaktyki ciąż i chorób przenoszonych drogą płciową prowadzić będziemy w łódzkich gimnazjach następujące działania: program profilaktyczny dla młodzieży, spotkania dla rodziców, wykłady dla nauczycieli, konsultacje psychologiczne, anonimowe konsultacje elektroniczne, warsztaty tematyczne w klasach. Podobne działania odbywały się już w Łodzi w roku 2015. Zostały pozytywnie ocenione zarówno przez urzędników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, jak też przede wszystkim przez młodzież, nauczycieli i rodziców. W latach 2016-2018 dotychczasowe działania będą kontynuowane, a dodatkową propozycję stanowią zajęcia warsztatowe w klasach, pogłębiające treści programu.

Program Archipelag Skarbów®, realizowany w modelu profilaktyki zintegrowanej, pozwala na kompleksowe podejście do czynników ryzyka i zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież oraz całościowe oddziaływanie w kierunku wzmocnienia wspólnych czynników chroniących. Zgodnie z zapotrzebowaniem łódzkiego samorządu realizować będziemy działania sprofilowane pod kątem profilaktyki alkoholowej oraz profilaktyki HIV i ciąż wśród nastolatek. Na bardziej zindywidualizowane podejście pozwoli realizacja warsztatów w każdej klasie osobno. Tematyka tych warsztatów będzie dobierana w oparciu o wyniki przeprowadzonych diagnoz oraz rozmowy ze szkolnymi pedagogami.

Tym samym Archipelag Skarbów® na stałe zagości w jednym z największych polskich miast. Realizacja diagnoz zachowań problemowych i pozytywnego potencjału dostarczy szczegółowej wiedzy na temat sytuacji łódzkiej młodzieży w oparciu o profesjonalne badania oraz pomoże samorządowi zaplanować właściwe działania profilaktyczne na przyszłość.

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w Programie, prosimy o kontakt z naszym koordynatorem w Łodzi, Pawłem Lewickim, pod nr tel. 500-163-311.

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétní ošetření nejrůznějších zdravotních problémů. To je důvod, proč internetové drogerií rostly v popularitě v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte starosti o sexuálním problému, pravděpodobně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelů vypadat přesnou frázi Cialis České na internetové připojení. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotních problémů. Obvykle lidé, kteří berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této záležitosti. Obecně platí, že to může obsahují vysoký krevní tlak, choroba ledvin, nebo panické poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř vše léky mají někdy nebezpečné sekundární efekty, od hlavy k smrti. Velmi možná, že doktor bude brát v zřetel možné interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí zážitek jste měl s opravným prostředek.