Polityka młodzieżowa, a problemy demograficzne . Wyniki badań i rekomendacje” – tak brzmiał tytuł wystąpienia dr Szymona Grzelaka na Debacie zorganizowanej przez Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych przy Kancelarii Prezydenta RP. W trakcie spotkania można było zapoznać się z najnowszymi obliczeniami z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej dotyczącymi spraw demograficznych.

  

 

 

1. Z badań IPZIN przeprowadzonych w roku szkolnym latach 2014-2016 wśród gimnazjalistów (N=9431) wynika, że 78% młodzieży "chciałoby w przyszłości mieć dzieci". Pozostali albo nie chcą, albo nie są tego pewni. W grupie, która chce mieć dzieci dominują marzenia o dwojgu dzieciach (66%), jedno dziecko chciałoby mieć 13% młodzieży, a troje i więcej 21% młodzieży. Podobnie przedstawiają się wyniki badań w szkołach ponadgimnazjalnych (N=1085), przy czym w tej grupie wiekowej nieco mniej młodzieży chciałoby mieć w przyszłości jedno dziecko, a nieco więcej troje dzieci.

Wniosek 1: Nawet gdyby młodym ludziom udało się zrealizować swe marzenia, nie zapewniałoby to Polsce zastępowalności pokoleń.

Wyrażając to w sposób prosty: jeśli młodzież nie będzie miała marzeń o rodzinie i to o większej rodzinie, to do wzrostu dzietności nie wystarczą żadne rozwiązania mieszkaniowe ani finansowe ułatwiające młodym rodzinom start.

2. Z obliczeń za pomocą analizy regresji logistycznej wykonanych na próbie z badań IPZIN przedstawionych w publikacji Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (ORE, 2015; str. 86) wynika, że najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi marzeniom o większej dzietności są:

    • wskazanie mamy jako przewodnika życiowego
    • duże znaczenie wiary/religii w życiu
    • kontakt osobisty z małżeństwem, którego miłość jest przykładem
    • przekonanie, że prawdziwa i trwała miłość istnieje
    • udział w zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie"

Wniosek 2: Niezbędnym elementem rozwiązywania problemów demograficznych jest dążenie do wzmocnienia działań wychowawczych i profilaktycznych tworzących pozytywny klimat wokół trwałej miłości, rodziny i dzietności.

Ważnym elementem już istniejącego systemu jest Wychowanie do życia w rodzinie. Prorodzinny charakter podstawy programowej udało się ocalić pomimo licznych prób jej przebudowy. Obecna podstawa programowa spełnia oczekiwania młodzieży i rodziców (co potwierdziły badania IBE z 2015 roku). Wspieranie jakości zajęć WDŻ powinno być jednym z celów polityki społecznej – także ze względu na problemy demograficzne.

3. W świetle wyników badań zmiana postaw młodzieży na bardziej „prodzietne” jest możliwa. Wyniki badań ewaluacyjnych nad programem „Archipelag Skarbów” wskazują, że dziewczęta, które uczestniczyły w programie chcą mieć znacząco więcej dzieci w przyszłości niż dziewczęta, które w nim nie uczestniczyły (Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce, Grzelak, 2009). Jest to jeden z wielu pozytywnych efektów profilaktycznych programu „Archipelag Skarbów”, którym co roku objęte jest około 30 000 młodzieży (działania koordynuje IPZIN).

4. Wszelkie działania profilaktyczne i wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży powinny być oceniane także pod kątem klimatu jaki tworzą wokół dzietności i rodziny. W tym kontekście nie broni się podejście akcentujące "prawa reprodukcyjne", antykoncepcję i odwołujące się do teorii gender, a które nie ukazuje w pozytywnym świetle małżeństwa, macierzyństwa, ojcostwa, rodziny i dzietności.

5. Vademecum zawiera strategiczne rekomendacje dla polityki państwa i samorządów ujęte w siedem dźwigni skutecznej profilaktyki, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu szeregu problemom, w tym także we wczesnej profilaktyce problemów demograficznych. Współpracownicy IPZIN promują obecnie rekomendacje Vademecum na licznych konferencjach na terenie całej Polski. Odbiór jest bardzo pozytywny, a baza społeczna dla proponowanego podejścia bardzo szeroka, dzięki solidnej argumentacji naukowej. IPZIN jest przygotowany merytorycznie, kadrowo i metodycznie do prowadzenia szkoleń dla kadry instytucji rządowych i samorządowych, których celem jest wdrażanie wizji polityki młodzieżowej opartej na siedmiu dźwigniach skutecznej profilaktyki.

Wniosek 3: Opisane w Vademecum „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki” to całościowa strategiczna, racjonalna wizja, której wdrożenie może doprowadzić do wzrostu skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych (także z obszaru demografii) przy optymalnym stosunku kosztów do efektów.

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétní ošetření rozdílný zdravotnických problémů. To je důvod, proč internetové farmacie rostly v popularitě v minulý letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte obavy o sexuálním problému, možná víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelů hledat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdraví otázek. Obvykle lidé, kdo berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to značný se dozvědět o této záležitosti. Obecně platí, že to může zahrnovat vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, nebo panický strach porušení nějakého druhu. Bohužel téměř vše léky mají někdy nebezpečné druhotný účinky, od hlavy k smrti. Velmi pravděpodobné, že lékař bude brát v aspektem možné interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí zkušenosti jste měl s opravným prostředek.