Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował w czwartek, 11 grudnia 2014 r. seminarium zatytułowane: „Miejsce edukacji psychoseksualnej w działaniach szkoły na rzecz zdrowia. Szkolne programy profilaktyczne - prezentacja dobrych praktyk”. Głównym punktem programu był się wykład dr Szymona Grzelaka pt. „Mechanizmy akceptacji społecznej i skuteczności profilaktycznej programu Archipelag Skarbów®”.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą:

  • nowa podstawa programowa oraz problemy dydaktyk przedmiotowych,
  • pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  • psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych,
  • relacje pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy, w tym zwłaszcza monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy,
  • uczenie się przez całe życie (lifelong learning) i badania systemu kwalifikacji,
  • ekonomiczne uwarunkowania kształcenia, finansowanie edukacji i inne szeroko rozumiane problemy ekonomii edukacji,
  • warunki pracy, czas pracy, status zawodowy i kompetencje nauczycieli,
  • instytucjonalno-prawne problemy systemu edukacji i polityki edukacyjnej.

Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy zajmujących się edukacją – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenia zawodowe, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii i organizacjach pozarządowych.

IBE współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym i Centralną Komisją Egzaminacyjną, a w powiększającej się sieci współpracy znajdują się też samorządy terytorialne, szkoły, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze i organizacje międzynarodowe.

Ponadto promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań (evidence-based policy and practice) i szczególnie dużą wagę przywiązuje się do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

Celem głównym projektu jest stworzenie narzędzia polityki edukacyjnej pozwalającego na systematyczne i ciągłe doskonalenie jakości funkcjonowania szkoły na pierwszym etapie kształcenia oraz wspierającego podnoszenie jakości kształcenia i efektywności całej szkoły podstawowej

W ramach działalności statutowej Instytut Badań Edukacyjnych wydaje corocznie publikacje i opracowania naukowe z zakresu szeroko rozumianej edukacji. Od 1982 r. wydaje kwartalnik „Edukacja”

Tutaj przeczytasz więcej o IBE.

Typicky farmacie může prodej na vás s diskrétní ošetření nejrůznějších zdraví problémů. To je důvod, proč internetové lékárna rostly v popularitě v poslední letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte znepokojovat o sexuální problému, možná víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelů hledat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotních problémů. Obvykle lidé, kdo berou drogy, jako jsou amfetaminy obtížné udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této věcí. Obecně zaplatit, že to může zahrnovat vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, nebo panické poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř vše léky mají někdy nebezpečné vedlejší efekty, od hlavy k smrti. Velmi pravděpodobné, že lékař bude brát v úvahu možné spolupráce s léky Cialis, váš věk a předchozí zkušenosti jste měl s opravným prostředkem.